Volume : III, Issue : XI, November - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dipali B. Borkar, V. L. Bagde, S. S. Munje Agricultural
Vishal L. Bagde, D. B. Borkar, A. G. Deshmukh Agricultural
B. Neethi, A. Sailaja Agriculture
Bhavya Bhargava, Dr. B. S. Dilta, Y. C. Gupta, S. R. Dhiman, Manju Modgil Agriculture
P. Jaisridhar, M. Sankar, P. Velusamy, V. Prakash, R. Ravi Kumar Agriculture
Sudipta Chakrabarti , Puspanjali Parida, Kajari Das Biology
Rajesh Kumar Dubey Biotech
Neelu Joshi, Amita Jain, Karan Arya Biotech
Bharat Bhushan, Mukesh Kumar Botany
Jose Mathew Botany
TABLE OF CONTENT
B. Neethi, A. Sailaja Agriculture
Dipali B. Borkar, V. L. Bagde, S. S. Munje Agricultural
Minny Narang, Gunjan Jain Commerce
R. Muthukkumar, Dr. R. Sundhararaman Commerce
Dr. P. Subramanian Commerce
Maj. Dr. M. Venkataramanan, Ms. N. Abirami. Economics
Prof. Dr. P. S. Kamble Economics
Gaurav Sharma, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Shri Ram, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Tanya Navin Kohli Engineering