Volume : III, Issue : XI, November - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bharat Bhushan, Mukesh Kumar Botany
Jose Mathew Botany
Sachin Sakhalkar, Dr. R. L. Mishra Botany
D. Ravi, S. Rajamohan, R. Parthasarathy, V. Vijayabharathi Botany
Arijit Das Chemistry
Alekha Kumar Sutar, Ysobanta Das, Prasanta Rath, Tungabidya Maharana Chemistry
M. M Vaishnav, Milan Hait Chemistry
K. Aswathi, M. R. Rajan, S. David Noel Environment
Ms. Debanjali Pal Choudhury, Dr. Swaha Bhattacharya Environment
A. A. Deshmukh, N. N. Bandela, J. R. Chavan, P. M. Nalawade Environment
TABLE OF CONTENT     
B. Neethi, A. Sailaja Agriculture
Dipali B. Borkar, V. L. Bagde, S. S. Munje Agricultural
Minny Narang, Gunjan Jain Commerce
R. Muthukkumar, Dr. R. Sundhararaman Commerce
Dr. P. Subramanian Commerce
Maj. Dr. M. Venkataramanan, Ms. N. Abirami. Economics
Prof. Dr. P. S. Kamble Economics
Gaurav Sharma, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Shri Ram, Dr. Rajiv Khanduja Engineering
Tanya Navin Kohli Engineering