Volume : VI, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. G. Swarna Latha Devi, Dr. Bharathi Kolla, Dr. P. Viola Rachel Medical Science
Dr. P. V. Kiran Kumar, Dr. Mohmed Chand Moula Medical Science
Dr Rajni Dawar, Dr. Anita Devi, Dr. Manushri Sharma, Dr. Tabassum, Dr. Swati Medical Science
Dr. Sumanlata Verma, Dr. Pratishtha Rastogi, Dr. Poorvi Mathur Medical Science
Dr. Sohail Anjum, Dr. Apurva Kumar Rajan Surgery
Dr. Apurva Kumar Rajan, Dr. Sohail Anjum Surgery
Dr. Jamuna Meenakshisundaram, Dr. Amudha Govindarajan Anatomy
Ms Thongam Rojita Chanu, Sr Judy Sic Sr Susamma Varughese , Mrs Bridget D Rsquo Silva Nursing
Dr Akash Singh, Dr Priyanka Singh Medicine
Dr Somanath Naik Physiology
TABLE OF CONTENT     
Santh Kumar. B, Sandeep Velicheti, Kavya Mikkineni, Raghu Teja. S Radiology
Dr. Ashish Tyagi, Dr. Malini Mehta Anaesthesiology
Dr. Madhurima Home Radiology
Dr Girish Gupta, Dr Shashi Girish Gupta Pediatrics
Dr B. Murali Krishna, Dr Allu Padmaja ANAESTHIOLOGY
Ujjwala B Khairmode, More Rahul Madhukar, Padmanabha D V ANAESTHESIOLOGY
Dr. Anuradha Rajendran Commerce
Dr. Chandra Kumari, Shweta Kumari Home Science
Dr. Salma A. Mahmood, Firas H. Neama Computer Science
V. Saidulu Engineering