Volume : VI, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. G. Swarna Latha Devi, Dr. Bharathi Kolla, Dr. P. Viola Rachel Medical Science
Dr. P. V. Kiran Kumar, Dr. Mohmed Chand Moula Medical Science
Dr Rajni Dawar, Dr. Anita Devi, Dr. Manushri Sharma, Dr. Tabassum, Dr. Swati Medical Science
Dr. Sumanlata Verma, Dr. Pratishtha Rastogi, Dr. Poorvi Mathur Medical Science
Dr. Sohail Anjum, Dr. Apurva Kumar Rajan Surgery
Dr. Apurva Kumar Rajan, Dr. Sohail Anjum Surgery
Dr. Jamuna Meenakshisundaram, Dr. Amudha Govindarajan Anatomy
Ms Thongam Rojita Chanu, Sr Judy Sic Sr Susamma Varughese , Mrs Bridget D Rsquo Silva Nursing
Dr Akash Singh, Dr Priyanka Singh Medicine
Dr Somanath Naik Physiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Raman M Hulinaykar, Dr. Manonmani M H Surgery
Dr. M. Gowri Sankar, Dr. B. Vetriveeran Medicine
Dr Girish Gupta, Dr Shashi Girish Gupta Pediatrics
Dr. Sujatha. B, Dr. Sherry Jenilin. G Physiology
Dr. Nilotpal Banerjee Microbiology
Dr Vinay Kumar, Dr Suryakant Mundlod Ophthalmology
Yumkhaibam Sobita Devi, Shoibam Subhaschandra Singh, Dulasiraman Ponnas, Himadri Kumar Daru, Laishram Jaichand Singh, R. K. Tamphasana Devi Radiology
Dr Manaswini Das, Dr U Sreenivasa Rao, Dr S Subbarayudu, Dr Deeganta Mohanty Microbiology
Dr. Mohammed Azam, Dr. Shabbeer Ahmed Paediatrics
Dr. Moolchand Prajapat, Dr. Bhupender Singh Plastic Surgery