Volume : XII, Issue : XI, November - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sneha R. Patil, Dr. Yogesh L. Tandil, Dr. Sagar Mohkar, Dr. Neelam Rahul, Dr. Chahat Jajodia Endodontics
Dr. D. Bhuyan, Dr. D. Das Choudhury, Dr. S. Agarwal, Dr. A. Das Radiology
Dr. Aanchal Pandey, Dr. Avani Jain, Dr. Sonali Saha, Dr. Kavita Dhinsa Pedodontics
Dr. G. Vaishnavadevi Medical Microbiology
Dr. Shafkat Ahmad Lone, Haris Manzoor Qadri, Dr. Shakil U Rehman ENT
Dr. Gowri. M, Dr. Triveni Bhopal, Dr. G. J. Vani Padmaja Pathology
Sushant Agarwal, Karnakar Kolla, Abhamoni Baro, Mayadhar Barik Emergency Medicine
Dr. Vishnupriya. G, Dr. Ponnulekshmi. D, Dr. Rajeshwari P. N, Dr. Rabinarayan Tripathy Ayurveda
Dr. Soumika Biswas, Dr. Lekha Biswas Biochemistry
Dr. Abhishek Ghosh, Dr. Shankar Dey, Dr. Madhura Banerjee, Dr. Soham Dutta Medicine
TABLE OF CONTENT     
Anant Bhavsar, Dr. Unika Purohit Sports Science
Ajit Kumar Rai Physical Education
Om Prakash Zoology
Chinthala Shireesha, A Manasa Agricultural Science
Adittya Aggarwal Agricultural Economics
Nikita H. Umrigar, Bhavesh M. Patel, Shital C. Chauhan, Ketan C. Parmar Chemistry
Dr. Mahua Patra Psychology
Dr. K. S. S. Raja Sekhar Physics
Sravan Krishna P, Neetha John, S. Anbudayanidhi, K. A. Rajesh Chemistry
Shubha Kh Physical Education