Volume : VIII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anita M. S. , Dr. Gajanan M. Jatti General Medicine
Anita Singh, Manoj Bisht Pharmaceutical
Ashish Gajera, Sunil Kumar Shah, C. K Tyagi, Shridhar Pandya, Naitik Trivedi Pharmaceutical
Dr. Arun Kumar, Dr. Deepak Kumar, Dr. Prashant Gupta, Dr. Jugendra Pal Singh Shakya Surgery
Dr Viraj C Shinde, Dr Brijesh U Patil Surgery
Dr. K. Aruna Jyothi, Dr. S. A. Sardar Sulthana, Dr. G. V. Ramadevi Pediatrics
Dr. Prathamesh Fulsundar, Dr. Divij Joshi, Dr. Rachna Darak Dental Science
Dr Shashikant Bhange, Dr Dinesh Badarshahi Urology
Dr. Rekha Sharma, Dr. Suman Gupta, Dr. Shabnam Rizvi Gynecology
Dr Suresh Paramasivam, Dr. Murugesan Govindarajan Neurosurgery
TABLE OF CONTENT     
T. Raisha Pravin Joy, Dr. Chithra James Commerce
S. Sony, Dr. Chithra James Commerce
P. S. Hermis, Dr. R. Rathiha Commerce
Ankita Tiwari, Shalini Agarwal Home Science
Dr. Ranjit Kaur Bhalla Education
Dr. D. Narasimha Murthy, Vijaya Kumar. B. Agricultural Science
Mr. N. Marimuthu, Dr. R. Ganapathi Management
Jogesh Changmai Education
Pipasa Samaddar, Dr. S. S. Chauhan, Dr. Preeti Garg Management
Smitha R, Dr. Manoj Praveen G Education