Volume : IX, Issue : IV, April - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Abhilash. R. Krishnan, Dr. Alaka Subodh, Dr. Nikhil S Rajan Oral Medicine
Dr. Veena Chatrath, Dr. Reena Makhni, Dr. Amandeep Kaur, Dr. Harkomal Kaur Anaesthesiology
Dr. Anchal Gupta, Dr. Padam Singh Jamwal ENT
Dr. Anil Kumar Malhari, Dr. Pavan Kumar M Patil Plastic Surgery
Chandrakasan Chandramaliteeswaran, Vutukuru Venkatarami Reddy, Lokesh Arora, Musunuru Brahmeswara Rao, Sravanti Balaga, Sudish Durgesh Medicine
Ch. Mithun Reddy, Armel Arputha Sivarajan Radiodiagnosis
Dr Abdul Majeed N Mulla, Dr Ishwar R Hosmani Biochemistry
Dr Abdul Majeed N Mulla, Dr Ishwar R Hosmani General Surgery
Dr. Aushili Mahule, Dr. Jaykumar Gade, Dr. Vandana Gade Prosthodontics
Dr. Manilal. B, Dr. Narendra H, Dr. Bhargavi. D, Dr. N. Rukmangada Oncology
Dr. Meenakshi Choudhary, Dr. G Ratna Velugu, Dr. Ekta Choudhary Dental Science
Bikramjeet Singh, Pankaj Chhikara, D R Rajesh Forensic Medicine
Dr. Pramod Kumar Sharma, Dr. Alok Sharma, Dr. Suchi Sharma, Dr. S. P. Chittora Anaesthesiology
Dr. Sukanta Das, Dr. Tanushree Mondal, Dr. Rumpa Majumdar, Dr. Debarshi Jana, Prof. Dr. Subhash Chandra Biswas Gyanecology
Dr. Jainex Patel, Dr. Purvi Desai Radiodiagnosis
Prashant Sharma, Pradeep Raghav, Shalu Jain, Stuti Mohan, Munish Reddy Orthodontics
Dr. Saba Bashir, Dr. Prema Saldanha Pathology
D. Chakkravarthi, Harshal Pamecha, A. N. Senthil, D. Vinoth Kumar Cardiology
Mahendra Dhanvijay, Prashant Bagdey, Uday Narlawar Community Medicine
Nandhini S, Kripa Angelline A, Renuka K Nursing
TABLE OF CONTENT     Subject