Volume : II, Issue : VIII, August - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
D. Ruby, J. Kishore Ananth, Dr. V. Radhakrishnan Environment
Dr. Avinash De Sousa, Dr. Nandlal S. Prajapati Medical Sci
Dr. Raxita D. Patel, Dr. Akshay C. Shah, Dr. Riddhi B. Shah, Dr. Ishita Mishra Medical Sci
Pandian Sankara Kumaran, Jagatheesan Alagesan Medical Sci
Dr Jatin Chhaya, Dr Tejas Shah, Dr Jaimin Patel, Dr Janmesh Shah, Dr Kirti Rahul, Dr K N Sonaliya Medical Sci
Pandian Sankara Kumaran Medical Sci
Dr. Ramta Bansal, Dr. Aditya Jain Medical Sci
Sindhu. G, Dr. Vamsi Lavu, Dr. Ram Sabarish, Prof. R. Suresh Medical Sci
Priya Aranha, Liji Varghese, Nimmy Joy, Raichal Varghese, Shajeena George, Sony Augustine, Tessy Thomas Medical Sci
Orasan Meda Sandra, Dr. Coneac Andrei, Dr. Orasan Remus Ioan Medical Sci
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Siddaraju V. G, Dr. M. Indira Economics
V. Hema Nalini Education
Nikhil. T. R, Harish J Kulkarni, Sarvada H Engineering
Lucky Khan History
Neha Literature
Dr. K. R. Sowmya Management
V. Sireesha, N. Ravi Shankar Mathematics
Saleem M. K, Dr. Suresh Kutty . K, Jince Kappan Phys Edu
D. Kodanda Rami Reddy Sociology
K. Senthamarai Kannan, A. Jawahar Farook Statistics