Volume : IV, Issue : VIII, August - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Mahuya Mukhopadhyay, Sukanya Podder, Swarnali Bhattacharya Biomedical Science
Dr. Rujuta G Prajapati Medical Science
Aroub A. R Alkaisi, Nassir N. Mohsun, Areej E. Kadhom Medical Science
Dr. Manthan Merja, Dr. Hitesh Bariya, Dr. Bhaumik Barad Medical Science
Dr. Yashaswini L S Medical Science
Dr. Hariprasad. T. R, Dr. Rohit. K, Dr. Tejas. A. P Medical Science
Dr. Ketki Khandhadiya, Dr. Shailesh Kumar, Mr. Bhaskar Gaonkar, Miss. Khushbu Rani, Dr. Krishnananda Prabhu Medical Science
Dr Ravi V. Satasia, Dr Keyur Surti, Dr Nirzar Makadia Medical Science
Dr. R. Usha Rani, Dr. O. Satyanarayana, Dr. K. R. L. Surya Kirani Microbiology
Debnath Pk, Bezbaruah Bk Pharmacy
TABLE OF CONTENT     Subject
Balachiranjeevi Ch, Bhaskar Naik S, Abhilash V, Mahadeva Swamy Hk, Harika G, Hajira Sk, Hari Prasad As, Laha G S, Madav Ms, Archana Giri, Sundaram Rm Agriculture
Mariwan A. Rasheed Astronomy
Devaraju, Dr M. L. Ashoka, Commerce
Dr. P. Soundararajan Economics
M. Anjaneyulu Economics
Gurwinder Singh, Shalom Akhai Engineering
A. Clement, T. Murugavel English Teaching
Mohammad Karimi Fard Management
H. B. Vaishali, Dr. G. P. Shivram Mass Communication
Gaurav Sharma, S. K. Sharma, Karthik Sharma, Shashi Singh, Sateesh Kumar Science