Volume : IV, Issue : VIII, August - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Ravi V. Satasia, Dr Dhruven M. Desai, Dr Krunal D. Chandana Medical Science
Dr. Santosh Kumar Medical Science
Dr. Sriramthanigai, Dr. Dilip Kumar Naidu, Dr. Rajkumar Medical Science
Dr. V. Lakshmi, D. Sandhya Deepthi, N. Priyambika, K. Uma Jyothi Medical Science
Nitin Dargar, Ankit Patel, Manish Diwakar, Sagar Hansalia, Sandeep Kumar Yadav, Gaurav Kalaria Medical Science
Syed Masuma Rizvi, Nikita Gandotra Medical Science
Dr Onkarkhandwal, Dr Virendra K. Kurrey, Dr Deepti Singh Medical Science
Nachammai Sm, Sneka P, Aswinsayiram Sj Medical Science
Drshaishav Patel, Drmukeshsuvera, Dr Abdullah Mansuri, Drpranay Patel Medical Science
Wiilliam E. Johnson Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Preeti Srivastava, Brahma Deo Singh, Kavindra Nath Tiwari, Gaurava Srivastava Biotechnology
Prema Gowri Balakrishnan Clinical Nutrition
Dr. P. Srimanchari, Dr. G. Anandharaj Computer Science
Dr. T. Pradeep Kumar Education
A. Clement, T. Murugavel English Teaching
Wang Song Finance
Farah Nabilahche Kholid, Syazwani Abdullah Shamsudin, Khairunnisa Ramly, Dr. Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad Management
Mohammad Karimi Fard Management
C. Nisha Shri, Ajithadas Aruna, T. Vetrichelvan Pharma
Dr. Y. Sivaramaiah Political Science