Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr . Aashita Shrivastava Medical Science
Dr. Pragya Jaiswal Dental Science
Dr. Ashwini Satpathy, Dr. Ashutosh Kakade, Dr. Y. A. Deshmukh, Dr. B. Divya Raghuvamsini Pharmacology
S. Priyanka, B. Aswani, J. Salma Sulthana, D. Jyothi, Ch. Archana Pharmacy
Bennet Duraisamy, Amarjothi J M V, Amudhan Anbalagan, Kannan D, S. M. Chandramohan Surgery
Ms. Jeslin Joseph, Mrs. Cecilia Vardhini. D, Dr. Maheswari Jaikumar Nursing
Mandeep Kaur, Jyoti Ganai, Deepak Malhotra Physiotherapy
Dr. Pallav Agrawal, Dr. Abhishek Singh, Dr. Maruti D. Pujari, Dr. Subhasis Ghosh, Dr. Samarendranath Ghosh Neurosurgery
Dr. Bhushan Naitam, Dr. Devishri Atram Community Medicine
Dr. Divya Patel, Dr. Nisha Ahuja Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Gurcharn Singh, Goldy Mahajan Commerce
Rahul Gupta, Rishabh Nagpal, Sambhav Jain Engineering
Dr. M. Pari Physical Education
Dr. G. Radhakrishnan Physical Education
Dr. S. Sundararajan Physical Education
Dr. T. S. Naqvi Zoology
Sharanabasavappa, Dr. S. L. Hiremath Social Science
Dr. G. Yoganandan, A. Raj Naveen Chander Management
Meena Mehta Food Science
Dr. Kuldeep Singh Katoch Education