Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr . Aashita Shrivastava Medical Science
Dr. Pragya Jaiswal Dental Science
Dr. Ashwini Satpathy, Dr. Ashutosh Kakade, Dr. Y. A. Deshmukh, Dr. B. Divya Raghuvamsini Pharmacology
S. Priyanka, B. Aswani, J. Salma Sulthana, D. Jyothi, Ch. Archana Pharmacy
Bennet Duraisamy, Amarjothi J M V, Amudhan Anbalagan, Kannan D, S. M. Chandramohan Surgery
Ms. Jeslin Joseph, Mrs. Cecilia Vardhini. D, Dr. Maheswari Jaikumar Nursing
Mandeep Kaur, Jyoti Ganai, Deepak Malhotra Physiotherapy
Dr. Pallav Agrawal, Dr. Abhishek Singh, Dr. Maruti D. Pujari, Dr. Subhasis Ghosh, Dr. Samarendranath Ghosh Neurosurgery
Dr. Bhushan Naitam, Dr. Devishri Atram Community Medicine
Dr. Divya Patel, Dr. Nisha Ahuja Ophthalmology
Dr Madhu Upadhyay, Dr Monalisha Sahu, Dr Sundaram, Dr Preeti Community Medicine
Dr Mohit Sharma, Dr Pranay Khanal, Dr Deepesh Bikram Thapa Dental Science
Dr. Nikhil Mahajan, Dr. Manisha Kakkar Medicine
Dr . Anupama Tandon, Dr . Richa Agarwal, Dr . Sumita Sethi, Dr . Ruchi Dabas, Dr . Sunil Verma, Dr . Puneet Dhingra Ophthalmology
Dr. Mritunjay Pandey Anatomy
Dr Sadhvi Parashar Microbiology
Dr G Sudhakar, Dr V. Srinivas Kumar Pathology
Dr. Sandeep Bhaskarrao Kokate, Dr. Vaishali Rahangdale, Dr. V. J . Katkar Microbiology
Prof. Mrs. Jyoti M. Nirapure Nursing
Nisha Sharma, Hina Parwez Entomology
TABLE OF CONTENT     Subject