Volume : VIII, Issue : VIII, August - 2019

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Abhinandan Reddy Mallepally, Dr. Raju Ayengar, Dr. Chandrasekhar Patnala, Dr. Nagesh Cherukuri Orthopaedics
Mr. Sushant Kaushal, Dr. Rahul Tyagi, Dr. Avijit Banik, Ms. Priya Battu, Ms. Priya Mehra, Dr. Neel Kamal Sharma, Mr. Kaushal Sharma, Prof. Akshay Anand Neurology
Dr. Sushilkumar Kamlakar Kale, Dr. Atul Manohar Dhok Radiodiagnosis
Debasis Mitra, Santanu Sen Roy, Aakansha Malawat, Dibyendu Kr. Kundu, Abhijit Chakraborty, Debarshi Jana Dental Science
Dr Mrs Parveen Ojha, Dr Mrs Seema Prakash Anatomy
Mr Haresh A Desai, Dr Bhagya Manoj Sattigeri Pharmacology
Dr. Khiste J. A. , Dr. Deshpande N. M. , Dr. Pandit G. A. , Dr. Londhe S. S. Pathology
Dr. Challuri Prashanth, Dr. B. Sowmya Grace Mental Health
Dr. Rajni Dawar, Dr. Tabassum Yasmin, Dr. Ajay Kumar Jha Health Science
Dr. Hemchandra. V. Nerlekar, Dr. Shekhar Gouda General Surgery
Dr Kailasnath M. S, Dr K. Subramanian, Dr G. Pugazhendhi Orthopaedics
Milind N Dudhane, Umesh Pareek Biochemistry
Dr. Neha Singh Immunohematology
Nitharsha Prakash M, N Nag Anand General Medicine
Dr Nowsheeba Khurshid, Dr Manmeet Kaur Anatomy
Dr Nowsheeba Khurshid, Dr Rohul Afza Anatomy
Dr. K Saraswathi Gopal, Dr. Priyam Kapoor Dental Science
Megha Sharma, Sandeep Kumar Uppadhaya Community Medicine
Bageshri Parikshit Gogate. , Shital Subhash Gosavi Pathology
TABLE OF CONTENT     Subject