Volume : X, Issue : VIII, August - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Akila Lingesan, Dr. Rajasekar Sundaram, Dr. Arularasi Aberna R, Dr. Sethupathy S, Dr. John William Felix A Dental Science
Dr. Aneri Patel, Dr. Abhishek Pandya Neurosurgery
Dilesh Kohat, Vishwanath Patil, Kusum Mahajan Neonatology
Dr Rajalakshmi. G Oncology
Dr Pritam V Mehta, Dr Shailaja Sandeep Jaywant Paediatrics
Dr. Sushant Ghumare, Dr. Ajay Chandanwale, Dr. Abhay Patil, Dr. Vijay Yadav, Dr. Shalva Natu Orthopaedics
Nimitha K J, Rajmohan V, T M Raghuram Psychiatry
Dr. Sheela S, Dr. Naghma E Sehar, Dr. Nirmala B C, Dr. Santosh R Anaesthesiology
Dr Shruti Shemawat, Dr. Sakshi Apurva, Dr D. P Soni, Dr Saurabh Soni Pathology
Dr. Sushma Keshav, Dr. Santosh Kondekar Pediatrics
Dr. Pankaj Singh, Dr. Ashish Tyagi, Dr. Nalin Joshi Medicine
Dr. T. Anandachockalingam, Dr. J. Balasubramani ENT
Juliya John, Aswath Kumar, Saley Daniel Obstetrics & Gynaecology
Dr. Rajeev Kumar, Dr. Ruchir Sharma, Dr Sandeep Dara, Shipra Kumari Forensic Medicine
Dr S Mahaboob Fayaz General Medicine
Dr. Md. Quamar Zubair, Dr. A. K. Jha Suman General Surgery
Prachi Mathur, Rakesh Porwal Ophthalmology
Nishindra Kinjalk, Tushar Kinjalk, Krishna Nandan Prasad, Aarushi Kinjalk, Meghna Kinjalk Diabetology
Dr. Runumi Chowdhury, Dr. Malavika Barman, Dr. Devyashree Medhi, Dr. Sumi Deka, Dr. Bandeepa Duarah, Dr. Elteza Tahjiba Zahir Microbiology
Dr. Sahil Gandhi, Dr. Asit Natekar Radiology
TABLE OF CONTENT     Subject