Volume : X, Issue : VIII, August - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Arup Chakraborty, Mrs. Nibedita Banerjee, Dr. Arista Lahiri, Dr. Urmila Dasgupta Air Pollution
Dr. Geeta Parulkar, Dr. Shraddha Lande, Dr. Manisha Ingle Ayurveda
Dr. Shailesh Palve, Dr. Anita Shenoy, Dr. S. R. Suryawanshi Community Medicine
Dr Udbhav A Mehta, Prayushi H Pandya Epidemiology
Dr. Babu Lal Meena, Dr. Vivek Soni General Medicine
Dr. Amalesh Barman, Dr. Ankit Agarwal General Surgery
Dr. Arjun Lal Kheradi, Dr. M. L. Maida, Dr. Mayur Kumar Pargi, Dr. Sohan Lal Meghwal General Surgery
Dr. M. A. Q Khan, Dr. Pawar Praful, Dr. Pahade Naveen General Surgery
Dev Singh Jangpangi, Ritisha Bhatt Medical Science
Dr S Thirumuruganand, Dr N Srividhya Medicine
Mrs. Deepthi Karunakaran Nursing
Dr. Sudha, Dr. Anupma Sinha Obstetrics And Gynaecology
Dr. Sudha, Dr. Anupma Sinha Obstetrics And Gynaecology
Prof. Dr Saroj I Sahdev, Dr Shruti Shirwadkar Ophthalmology
Dr. K J Reddy, Dr. Chavan Jai Krishna, Dr. V. Chaitanya Orthopaedics
Arkadip Paul, Priyanka Dutta, Sumit Nandy, Prof. Keya Basu Pathology
Abhilasha, Pankaj K Patel, Manoj Kumar Pathology
Dr. Ekansh Rathoria, Dr. Richa Rathoria, Dr. Utkarsh Bansal, Dr. Anjana Agarwal Pediatrics
Kadiyala. Harshitha, Pedapudi. Sumeeth Pharmacy
Dr. Babita Chowdhury, Dr. Bonti Bora, Sunita Baishya Physiology
TABLE OF CONTENT     Subject