Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Himanshu Gupta, Dr Zara Wani, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Kamala Sarathy, Jaya. V, Reenu Celshiya. A, Sampath Kumar. R, Saraswathi. K Medical Science
Mojgan Jalalzadeh Nephrology
Pushpendra N Renjen, Dr. Dinesh Chaudhari Neurology
Dr. Sunniva Dungdung, Dr. Deepesh Chhablani, Dr. Snehal Nayi, Dr. Alka Shah Ophthalmology
Dr Vivek Machindra Morey, Dr Pratik Vinayak Patil, Dr Kiran Madhukar Saoji, Dr Abhishek Patil Orthopaedics
Dr. Nabaneet Majumder, Dr. Sutanuka Khasnabish Pathology
Dr. Suresh Phatak, Dr. Nipun Gupta, Dr. Shirish Vaidya, Ms. Pallavi Phatak Radiodiagnosis
Nikita Patel, Praveen Meena, Dr Mahesh Vadel, Dr. Daxa Chavda Radiology
Gaurav Patel, Meenu Garg, Atul Jain Surgery
TABLE OF CONTENT
Ngoya Bamagna, Tangka Julius Kewir, Dongmo Solefack Patrick Mao Agriculture
Dinesh V. Bhagat, Vikas V. Vaidya Chemistry
Nirmala. A, Dr. A. Radhakrishnan Nair Education
P. Vamsi Krishna Reddy, Dr. M. Anji Reddy Environmental Science
Dr. Ranjit Kaman, Miss Kabyashree Hazarika History
Dr. P. N. Harikumar, Dr. Susha D Mathematics
M. Sharma, G. Ahmad, G. Arora Physics
Joel C. Chelule Statistics
J. C. Chelule Statistics
Syed Hassan Mehdi, Ayesha Qamar, Md. Zafaryab, Sana Nafees, M. Moshahid Alam Rizvi Zoology