Volume : IX, Issue : XII, December - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Reshma Anegundi, Dr Talari Rajeswari, Dr Arathi C. A, Dr Raghavendra M S Pathology
Vd. Anagha Kothadia, Prof. Geeta D. Parulkar Ayurveda
Dr. Amit Bhanudas Kinare, Dr. Pradeep Kumar Jain, Dr. Nimish Rai, Dr. Vishwa Deepak Tripathi Cardiology
Dr. Malavika Barman, Dr. Sumi Deka, Dr. Elteza T. Jahir Biochemistry
Dr Sharma Jyoti, Dr Damini Sharma Oncology
Dr Konkena Janardhana Rao, Dr K. Meghana, Dr N. Prahalada Reddy, Dr J. Ramanaiah, Dr Mamatha. V, Dr Kethireddy Madan Mohan Reddy General Surgery
Dr. Ambili. P Anatomy
Rashmi C, Don Gregory Mascarenhas, Venkatesh Bm Medicine
Dr. Krupa R. Mange, Dr. Vidyadhar B. Bangal Gynaecology
Dr. Dipsikha Das, Dr. Kalpana Gohain Pharmacology
Dr. Swaroop. Dev. M, Dr. Sanjana. Pradeep Otolaryngology
Dr. Solomon Rajkumar. P, Dr. Kokila Selvaraj, Dr. Vidhya. M, Dr. Arun Jayakumar Community Medicine
Dr Ami H. Patel, Dr Halak H. Chauhan, Dr. Nirmika Patel, Dr. Vilasben Kathadbhai Kavad, Dr. Munjal Mikeen Kapadia Paediatrics
Dr. G. Yugandhar, Dr. Sanjeev Uday Srikar ENT
K Gayathri, Prathima G. S, R Sajeev, A Sanguida Dental Science
Khushali Jain, Mariya Jiandani, Pramila Lohakare Physiotherapy
Dr Piyush Kumar Panchariya, Dr Parth Modi, Dr Wajid Nazir, Dr Daljit Singh Neurosurgery
Prabodh Chandra Mondal, Dhruba Kumar Mahata, Rincy Mathew, Dr. Debarshi Jana Neonatology
Dr. Asharul Hossain, Dr. Divya Gopal Mukherjee, Dr. Sufia Yasmin, Dr. Debarshi Jana Psychiatry
Ms. Priyanka Uniyal, Dr. Kamli Prakash, Dr. Nand Kishore Nursing
TABLE OF CONTENT     Subject