Volume : VIII, Issue : II, February - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Swati Shikha, Dr. Abhishek Kumar, Dr. Vivek Kashyap, Dr. S. P. Singh Community Medicine
Ajeya Singh, Ranjan Kumar Srivastava, Dr. Rakesh Kumar, Devraj Roy Microbiology
Anju Shukla, Iqbal Naseem, Mazhar Husain, Manu Rastogi, Poonam Singh Pathology
Dr. Anuj Sud, Dr. Swati Sharma, Dr. Beena Uppal Microbiology
Anuraj Anu, Bhuneshwar Yadav, Anuradha B. Patil Biochemistry
Dr. Rishi Dhawan, Dr. Asif Mian Ansari General Surgery
Dr. Ayushi Deora, Dr. Ranjana Desai, Dr. Kiran Mirdha, Dr. Niranjana Gynecology
Dr. Bharat Rajivkumar Saxena, Dr. Chandrakant Gharwade, Dr. Shamol Banerjee Plastic Surgery
Charusheela S. Patil, Jitendra S. Bhawalkar, Snehal Chavhan Community Medicine
Mrs Dipali U Dumbre Nursing
Dr Abhishek Jaiswal, Dr Rehan Ahmad Radiodiagnosis
Sithy Athiya Munavarah, Anand Ashok Bhosale, N Jeybalan Pathology
Dr. Apsara. M. P Anatomy
Dr. Amit Das, Dr. Archan Sil, Dr. Souti Biswas, Dr. Akhshay Kar Gupta Paediatrics
Dr. Dinesh Khandelwal, Dr. Archana Shukla, Dr. R. S Jain, Dr. Trilochan Srivastva Neurology
Dr Bhoomika Bihani, Dr Fateh Singh Bhati Anaesthesiology
Col M S Bindra, Col Sunil Arora Pathology
Dr. Dinesh Chaudhary, Dr. Krishna Lakhani Medicine
Dr. Dipen Bhattacharjya, Dr. Shambhu Nath Mukherjee ENT
Dr Gowwhar Ahmad Phthalmology
TABLE OF CONTENT     Subject
K. Rajalakshmi Chemistry
Dr. Kavitha K. R, Ms. Priyadharshini Commerce
Neelesh Channawar, Dr. S. B. Kishor Computer Science
Mr. G. P. Raja Education
Womesh Bhole, Prof. Hemlata Karne, Harsh Chaudhari Engineering
Masimalai Palaniyandi Geography
Dr. Preeti Verma, Dr. Garima Babel Home Science
Ravindra Vikhe Management
V. Sreedhar, S. Viswanatha Reddy Psychology
Shipra Sinha, Gajendra Kumar Yadav, Akhila Satish, Rupali Tiwari, Sonal Nagwanshi Zoology