Volume : III, Issue : I, January - 2014

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sonal Joshi, Dr. Sunita Shivanand Medical Sci
Dr. Kazoomi Patel, Dr. Ankur N. Sarvaiya, Dr. Nirali K. Shah, Dr. C. K. Shah Medical Sci
Dr. Vishal Sharma, Dr. N. M. Kadri, Dr. Hardik Patel, Dr. Mitesh Chandarana, Dr Indresh Dixit, Dr Swati Trivedi, Dr Ravi Patel Medical Sci
Dr. Garg Ankur. K, Dr. Goel Shiv. A, Dr. Dixit Indresh. A Medical Sci
Sonali Yadav, Urmila Singh, Madhu Mati Goel, Shankar Madhav Natu, Yogendra Singh Yadav Medical Sci
Dr. Jayashri Bute, Dr. Pragati Chavan, Dr. S. N. Nagaonkar Medical Sci
Dr. Ankur N. Sarvaiya, Dr. Sahil I. Panjvani, Dr. N. R. Shah, Dr. C. K. Shah Medical Sci
Avinash De Sousa, Nilesh Shah Medical Sci
Dr. Deepak Vora, Dr. Mithil Gajjar, Dr. Pankaj Pandor, Dr. Mukesh Chaudhary, Dr. Khyati Shah Medical Sci
Dr. Anil Kumar Malik Physiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. C. Paramasivan, R. Anandaraman Commerce
Dr Mala Sharma Economics
Mrs. A. Rajareegam, Dr. I. Christie Doss Education
M. Kandasamy, K. Muthukumaran Engineering
G Upadhyay , K Mehta, U Shah Engineering
Dr. Rupender Kaur, Dr. Rajendra Rathore Home Sci
Dr. Arvind P. Bhanu Law
R. Uma Alias Seetha Literature
Dr. J. Venkatesh Management
Dr. M. Rani Management