Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Arun Pandey, Swamyvelu Krishnamurthy, Kapil Dev, Shiva Kumar Oncology
Deepika, Preeti Goswami, Sabita Mishra Anatomy
Dr. Dhvanit Ketanbhai Desai, Dr. Vijay Sata Orthopaedics
Dr Dinesh Kumar, Dr Rajesh Kumar, Dr Sanjay Kumar Surgery
Agarwal Abhishek, Kataria Manisha Ophthalmology
Dr Sharmistha Behera, Dr Bidisha Mahapatra, Dr K. C. Tudu Ophthalmology
Dr. Bhushan Naitam, Dr. Devishri Atram Community Medicine
Dr Falguni A Chudasama Ophthalmology
Dr Lovely Jethwani, Dr Rekha Choudhary, Dr Indra Bhati, Dr Vijay Choudhary Gynaecology
Dr. Unnati Shah, Dr. Sunil Pathak, Dr. Dulari Gandhi Paediatrics
TABLE OF CONTENT
Brajesh Kumar, Prof. Aishwarya Mishra Computer Science
Dharmendra Singh, Dr. D. C. Lal Physical Education
V. N. Renuka, Dr. M. Punitha Social Science
Sri. Garib Dass, Dr. P. B. Reddy, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. Paras Jain Education
Dr. V. K. Gautam Economics
Dr. Rashmika S Dhumal History
Dr. Vineeta Bhatt Social Science
Dr. Bharat J. Acharya Accounting
Dr. S. Hemalatha English