Volume : IX, Issue : VII, July - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Abhilasha Goswami, Dr. Taufeequl Islam, Dr. Kalpana Sharma ENT
Dr. Abhishek Kumar Singh, Dr. Kunal Kishore General Surgery
Dr. Ambika Sharma Community Medicine
Ashwini Kelode, Aachut Pandav, Priyanka Madale Dental Science
Dr. Ayesha S Obstetrics & Gynaecology
Dr. Anil Kumar Choudhary, Dr. A. K. Jha Suman, Dr. S. N. Singh, Dr. K. K. Sinha Oncology
Dr. Vinaychandra Sulgante, Dr. Anil G. Joshi Radiodiagnosis
Dr. Sayani Sardar, Dr. Anindita Rakshit, Dr. Moytrey Chatterjee, Dr. Pabitra Saha, Supriya Halder, Prof. Banya Chakraborty, Prof. Pratip K. Kundu, Prof. Dilip Kumar Bera Microbiology
Shyam Kishore Kumar, Aroop Mohanty, Mithilesh Kumar Jha, Balram Ji Omar Diabetology
Shafkat Ahmad Lone, Baba Iqbal Khaliq, Farooq Ahmad Dar Pathology
Anuj Kumar Pathak, M. Deepak Lakra Pharmacology
Kishan Aralapuram, Umesh Lingaraj, Venkteshappa, Shashikanth Mallapur Nephrology
Dr Brajesh Mishra, Dr Manish Kumar Munda, Rishi T Guria, Dr Ajit Dungdung, Dr. Nishith M Paul Ekka, Dr. Prabhat Kumar, Dr. Abhay Kumar, Dr. Manoj K Prasad, Dr. Ajay Kumar Bakhla Medicine
Baphiralyne Wankhar, Kyrshanlang Giri Lynrah, Vandana Raphael, Caleb Harris, Vikas Jagtap, Aman Yusuf Khan Radiology
Diwakar Verma, Nitesh Kumar, Anshul Jain, Binod K Gouda, Suman Kumawat Clinical Research
Dr B L Kumawat, Dr Jiwan Kinkar, Dr Bhawna Sharma, Jaypalsing Ghunawat Neurology
Chaitra M S, Pushpa G, Girija B Physiology
Anil K Gangwar, Anita Rawat, Sunita Tiwari, Praveen K Upadhyay Physiology
Dr. Arshi Anjum, Dr. Kouser Fathima Unani Medicine
Dr. Binayak Ray, Dr. Amaresh Shil Orthopaedics
TABLE OF CONTENT     Subject