Volume : XI, Issue : VII, July - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chetan Ladu Gaude, Dr Vivek P. Vajaratkar Occupational Therapy
Dr Anupi Das, Dr Dipti Bania, Dr Nasima Sultana, Dr Geeta Baruah Medical Education
Dr Shailja Agrawal, Dr Malvika Sharma, Dr Nitika Garg, Dr Ramesh Mishra Clinical Microbiology
Ram Anil Raj Mr, Maniyan Prakash Sumitha, Yogesh Kumar Kothari Pathology
Dr. Fuzail Ahmad, Dr. M. P. Rawal, Dr. Smita Gupta Internal Medicine
Dr. Affan Ali Khan, Dr. Reetu Singhal, Dr. Santwana Chandrakar, Dr. Misbaa Mulani General Medicine
Dr. Ajanta Deuri, Dr. Tulika Goswami Mahanta, Dr. Biswajyoti Borkakoty, Dr. Rita Panyang Kataki, Dr. Mithu Medhi Community Medicine
Dr. Laxmikant S D, Dr. Mohd Shafi Mahfuz, Dr. Kirthi. A Ayurveda
Rajkumar Singha Mahapatra, Ashutosh Kumar Tiwari, Dilip Kumar Pal Urology
Shah Meet C. , Mistry Chirag B. , Javadekar Tanuja B. Medical Science
Dr. Ashna Chalana, Dr. Sukhman Kaur Khehra, Dr. Rajan Rajput Dentistry
Dr Vikeerna Bharti, Dr Leesa Misra, Dr Manash Ranjan Sahoo General Surgery
Dr. Krishna Kartik Reddy B, Dr. Kani Shaikh Mohamed, Dr. A. Anand Gastroenterology
Dr. Rahul Manchanda, Dr. Apoorva Dave, Dr. Rajesh Gothi, Dr. Neha Nischal, Dr. Sameer Kaushik, Dr. Sudha Suchdeva, Dr. Rajesh Tandon Obstetrics & Gynaecology
Dr. Devi C P, Dr. Raghuram Teja, Dr Ravi Karla Neurosurgery
Dr. Gangaram Choudhary, Dr. V. K Jain, Dr. Lokesh Maan, Dr. Mahesh Kumar Mishra, Dr. Jitendra Kumar, Dr. Aviral Singh Pulmonary Medicine
Dr. Vinoth Manimaran, Dr. Richard Joseph Kennedy, Dr. Somu Lakshmanan, Dr. Thirunavukkarasu Palanisamy Otorhinolaryngology
Dr. Thamizholi S. , Dr. Kannan T. , Dr. Lachit Kalita, Ms. Ranu Chourasia Oncology/radiotherapy
Dr. Pasupurekula Laxmi, Dr. P. Swathi Clinical Biochemistry
Remin Sarah George, Nandakumar K, Abdul Razak P Prosthodontics
TABLE OF CONTENT     Subject