Volume : XI, Issue : VI, June - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jitender Kumar Mandyal, Dr. Richa Roy Dental Science
Dr Arati C Koregol, Dr Nagaraj B Kalburgi, Dr Prerna Singh, Dr. Kavya Sulakod Dentistry
Dr. Naim Kadri, Dr. Smit Patel, Dr. Ishana Gaur General Medicine
Dr. Kshatrapal Dabi General Surgery
Dr. Praful Dudhrejiya, Dr Mahesh Rathod, Dr. Anmol Garg Internal Medicine
Pranjali Makarand Bhagwat, Dr. Neha Ghugre, Dr. Nilesh Andhare, Dr. Shilpa Khatri Medical Science
Dr. Anjani Kumari, Dr. Sangeeta Singh, Dr. Saroj Verma, Dr. Seema Obstetrics & Gynaecology
Dr Sunaina Agarwal, Dr Shubhi Vishwakarma Obstetrics & Gynaecology
Dr. Alka Mishra, Dr. Seema Obstetrics & Gynaecology
Dr Dudda Ravi, Dr Peruvaje Vijay, Dr Nagavara Kalegowda Balaji, Mrs. Jagadish Nirmala, Ms. Uraliyathil Aparna Otorhinolaryngology
Dr. Mugdha Rajesh Todkar, Dr. Satish Ashtekar Paediatrics
Varsha Katiyar, Mrs. Shilpi Mishra, Mr. Ashish Mishra Paramedical Sciences
Dr. Rk Sharma, Dr. Gagandeep Kaur, Dr. Jaspreet Singh Pathology
Dr Jyoti I Pattanashetti, Dr. Shweta Sonkusle, Dr Nagaraj B Kalburgi, Dr Varsha Singh Periodontology
Dr. Poonam Kalsi, Dr. Vimal Kumar Physiology
Dr. Rajesh Kumar Bharti Radiology
Dr. Rohit Vasava, Dr. Vithalani Kamlesh, Dr. Bina Modi Respiratory Medicine
Gayathri Kb, Suneetha Ch, Bhargav Prk Surgery
Dr Pramod D Nichat, Dr Guru Bharadwaj, Dr Saurabh S Jagdale Surgery
Dr. Indu Bhushan Prasad, Dr. Shwet Shikha, Dr. Prince Raj Surgery
TABLE OF CONTENT     Subject