Volume : XI, Issue : VI, June - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sriramakrishnan V, Anto Ignat Stany M, Vignesh K Neurology
Dr. Gahana G C, Dr. Sruthi M K, Dr. Srinidhi Bhat Prosthodontics
Dr Tanveer, Dr Sukhdev, Dr Naveen Paliwal, Dr Shailja Kaushik, Dr Sweta Bharadiya, Dr Sarita Janweja Anaesthesiology
Dr. Vijay Shankar Prasad, Dr Babita Chettri, Dr Md Nazar Imam, Dr. Ratnesh Kumar Urology
Prempal Kaur, Anubha Bhatti, Chewang Uden Bhutia, Saroj Bala Ophthalmology
Dr. Pardeep Kumar, Dr. Rekha, Dr. Gopal Purohit Respiratory Medicine
Nagaraj Kirupananthan, Sunitha M, Asokan L, Gokul Kannaiyan Otorhinolaryngology
Dr. Alagarasan Naveen, Dr. Manas Ranjan Sahu, Dr. Kimi Soumya Padhi, Dr. Manoj Kumar Mohanty Forensic Medicine
Dr. Mir G. R. Wali, Dr. Arshad Bashir, Dr. Muhammad A Hamid Orthopaedics
Shivkumar Kaushal, Shailesh Agrawal, Shobhana Agrawal, Salil Bhargava Pulmonary Medicine
Dr Sushrut Baligar, Girish Bakhshi, Chandrakant Sabale, Aishwarya Dutt, Rajalakshmi V, Sampada Joshi, Madhu Jha General Surgery
Komal Yadav, Saloni Mahajan, Sunil Arora, Pooja Poswal Pathology
Dr Shashikant Adlekha, Dr Tandra Chadha General Medicine
Dr. Nilakshi Borah, Dr. Lakshyasri Baishya, Dr. Ajanta Sharma Medical Microbiology
Dr. Kishor Jeughale, Dr. Suresh Kumar Gorle Surgery
Dr. Ajay Chhabra, Dr. Poonam Ohri, Dr. Gaurav Gupta, Dr. Hiteshi Goyal, Dr. Sonal Gaur Medicine
Sarika, Mrs. Madhumita Dey Nursing
Dr. George K George, Dr. Rindu Raveendran, Dr. Dini Mathew ENT
Dr. Najmus Saqib, Dr. Ankit Kalra Cardiology
Dr. Dinesh Kumar, Dr. Anu Bhandari, Dr. Kuldeep Kumar Mendiratta Radio-diagnosis
TABLE OF CONTENT     Subject