Volume : IV, Issue : III, March - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Jinesh B Rathod, Dr Hetal H Modi. Medical Science
Xavier Riaud Medical Science
Xavier Riaud Medical Science
Dr. Shikha Mathur, Dr. Anand Sharma, Dr. R. C. Gupta Medical Science
Dr. Reeta Dhar, Dr. Ujwala Maheshwari, Dr. Shilpi Sahu, Dr. Abhinav Walia Medical Science
Dr Prajwal K Rao, Dr Kishan Shetty Medical Science
Dr. D. H. Gopalan, Mrs. M. Vani, Mr. A. Sasikumar, Mrs. S. Subamalani Medical Science
Kapisyzi Perlat, Argjiri Dhimitraq, Mitre Anila, Burazeri Genc, Hasa Regina, Nuredini Ornela, Tashi Eritjan, Tabaku Mirela, Light Richard Medical Science
Dr. Surendra Kumar, Dr. Kunal Thakkar, Dr. Rahul Singla, Dr. Zahid Khan, Dr. Vinod Aswal, Dr. Akhil Gupta Medical Science
Souvik Roy, Aditi Nag Chaudhuri Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Prakasam Velu, Dr. Elumalai Sanniyasi Biology
Dr. N. Saritha Chemistry
Narendra Singh Rawat, Manisha Chawla, Seema Rawat, M. Fahim Chemistry
Dr. Haseena V. A Economics
Mr. M. Amaranatha Reddy, Dr. Y. Sudhakara Reddy Education
Vivekananth. P Education
Kommuneni . Choudri, Prof. S . Ramanaiah Geology
G. Venkatachalam, Dr. G. Prabakaran Management
Dr. A. Praveen Prakash, M. Geethalakshmi Mathematics
Krishnamurthy. V. S, Sampathkumar Psychology