Volume : VI, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chakradhar T, Sarath Babu K Pharmacology
Dr. Sadanand Balkrishna Joshi, Dr. Kunal Sadanand Joshi, Dr. Asha Sadanand Joshi, Dr. Kanchan Kunal Joshi General Surgery
Prerna Jawale Ayurveda
Bala N, Sharma Rk, Kullar Js Anatomy
Dr Tripty Naik Paediatrics
Dr Sapna Soneja, Dr Anuradha Malhotra, Dr Pushpa Devi, Dr Sita Malhotra, Mr. Balwinder Singh Microbiology
Neelu Gupta, Shailee Chugh, Sunny Chhabra Pathology
Dr Sumit Sharma, Dr. Khalid Ashraf Ent
Dr C. R Choudhary, Dr Shameel Ahammed K. K Medicine
Kapil Dev, Sandeep Nayak P, Arun Pandey, Shiva Kumar, Jaiprakash Gurawalia, Vishnu Kurpad Oncology
TABLE OF CONTENT
Sachchidanand Tewari, Mohit Trivedi Pharmacology
Pandey A. , Tiwari P. , Masood S. , Chauhan S. Gastroenterology
Arunava Borah, Rituraj Chaliha Forensic Medicine
Dr C. R Choudhary, Dr Rajendra Kumar Garg Medicine
Dr. Ipsa Mohapatra, Dr. Adrija Roy, Dr. Debapi Roy Medicine
Dr. Dinesh Kumari Sharma Dental Science
Dr Jayhsree Goswami, Dr Mintu Dewri Bharali Gynaecology
Dr Bhargava Vardhan Reddy, Dr R Malleswari, Dr Dushyanth Urology
Dr. Sunil Kumar Mudgal, Dr. Meenal Garg, Dr Brajendra Kumar Paediatrics
Dr. C. M. Atkar, Dr. Chandrashekar Gore, Dr. Shraddha Bhondve, Dr. Charuhas Akre Medical Science