Volume : IX, Issue : V, May - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr S. Jambhulkar, Dr M. Bandawar, Dr Bhushan Naitam Pathology
Dipak Choudhury, A R Baruah, Bornali Dutta Surgery
Dr. Ghasiram Agrawal, Dr. Ravi Kumar Goel Anaesthesiology
Gr Singhvi, Madhulika Gupta, Akshay Rawat General Medicine
Hemali S. Nankani, Vijay Venkatesh, Sihivahanan Dental Science
Dr. Anima Ranjni Xalxo, Dr. Suresh Kumar Toppo, Dr. Punam Bara, Dr. Leo Minkan Khoya Radiodiagnosis
Dr. Anam Husain, Dr. Sachin Gupta, Dr. Vineeta Nikhil, Dr. Shikha Jaiswal Endodontics
Dr. Sai Manohar S, Dr. Gangadhara Somayaji, Dr. Lakhan M S Otolaryngology
Dr. Tarun Kumar, Dr. Devinder Kumar Orthopaedics
Dr. Manivannan. P, Dr. Latha. K. V. S Oncology
Dr Goutham Gopinath Urology
Dr. Vineeta Gupta, Dr Priyanka Sahu Community Medicine
Dr. Alphonsa K K, Dr. Jijimole Mathew, Dr. Jaleel Abdul A, Dr. Vijayaraghavan R Nursing
Sinha Ansha, Singh Lalit, Tandon Rajeev, Nirala Pradeep General Medicine
Dr Haritasha, Dr K. R. Soni, Dr Sudesh Agarwal Obstetrics & Gynaecology
Jihana Shajahan, Abdul Aslam P, Sangeetha Purushothaman Pharmacology
Shabi Ahmad, Ila Katyayan, Tabrej Alam, Pradeep Kumar Singh, Ankur Dutt Tripathi General Surgery
Dr Kulbhushan Badyal, Dr Shivani Panhotra, Dr Ritu Bhagat, Dr Vinod Kumar Nephrology
Sneha M. Bhatkar, Surendra S. Shivalkar Physiology
Dr. N. Praveen Deen Kumar, Dr. B. Praveena, Dr. G. Swarna Latha Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject