Volume : IX, Issue : V, May - 2020

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashlesha Jambure, Mahesh Jambure Biochemistry
Dr S. Jambhulkar, Dr M. Bandawar, Dr Bhushan Naitam Pathology
Dipak Choudhury, A R Baruah, Bornali Dutta Surgery
Dr. Ghasiram Agrawal, Dr. Ravi Kumar Goel Anaesthesiology
Dr. Tyagi G. Teltumde, Dr. Sanket Togrikar Dental Science
Gr Singhvi, Madhulika Gupta, Akshay Rawat General Medicine
Hemali S. Nankani, Vijay Venkatesh, Sihivahanan Dental Science
Dr. Anima Ranjni Xalxo, Dr. Suresh Kumar Toppo, Dr. Punam Bara, Dr. Leo Minkan Khoya Radiodiagnosis
Dr. Anam Husain, Dr. Sachin Gupta, Dr. Vineeta Nikhil, Dr. Shikha Jaiswal Endodontics
Dr. Sai Manohar S, Dr. Gangadhara Somayaji, Dr. Lakhan M S Otolaryngology
Dr. Manivannan. P, Dr. Latha. K. V. S Oncology
Dr. Isha Sethi, Dr. Pragati Kaurani, Dr. Narendra Padiyar U, Dr. Devendra Pal Singh Prosthodontics
Dr Mayank Jain, Dr Sanjay R P, Dr Sreenivas J, Dr Anvesh A Urology
Sunil Kumar, R C Gupta Biochemistry
Dr Pushpa C, Dr Tushar T Palve Obstetrics & Gynaecology
Dr. Vineeta Gupta, Dr Priyanka Sahu Community Medicine
Dr. Alphonsa K K, Dr. Jijimole Mathew, Dr. Jaleel Abdul A, Dr. Vijayaraghavan R Nursing
Jihana Shajahan, Abdul Aslam P, Sangeetha Purushothaman Pharmacology
Rajyajyoti Malakar, Vipin Kumar General Surgery
Dr Kulbhushan Badyal, Dr Shivani Panhotra, Dr Ritu Bhagat, Dr Vinod Kumar Nephrology
TABLE OF CONTENT     Subject