Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
W. Angel Shalini, Dr. Jain Vanitha Medical Science
Amit Malviya, Swapan Saha, Animesh Mishra Cardiology
Mr Ankur Munjal Orthopaedics
Anubhav Shivpuri, Vivek Saxena, Abhay Shivpuri Dental Science
Dr. Neena Kasliwal, Dr. Astha Sharma, Dr. Geeta Pachori, Dr. Shailesh Sharma, Dr. Nanik Jethani, Dr. Aparna Rathi Pathology
Dr Bijit Biswas, Dr Aparajita Dasgupta Community Medicine
Dr. Devender Choudhary, Dr. Bhawan Nangarwal, Dr. Vijay Ahlawat, Dr. Samir Aanand, Dr. Rajesh Godara, Dr. Pradeep Garg General Surgery
Dr Dimple Chopra, Dr Santpal Sangwan, Dr Rakesh Bahl, Dr Navdeep Arora, Dr Aastha Sharma Dermatology
Dr Atul K Patil, Dr Vikram Khanna Orthopaedics
Dr Madhav Madhusudan Singh, Dr Pradeep Srivastava Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. B. Murugesan, Dr. G. Nagasubramaniyan Economics
Dr. Mahendra Sojatia, Avisha Sharma Commerce
Dr. Boa Reena Tok, Geyin Boli Education
C. R. Magesh, Naaz Rizvi History
Dr. P Venkataramana Law
P. Prabhakaran, Dr. S. Kumaraghuru Mathematics
Amina Muhammad Sani History
Dibakar Parida Arts
Srimoyi Das Roy, Dr. N. Debnath, Dr. S. K. Gupta Zoology
Dr. Binoy Arickal Commerce