Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. B. Mane, Mrs. P. P. Patil, Dr. M. M. Thorat, Dr. S. S. Mohite, Dr. Mrs. S. A. Shedge Anatomy
Dr Samarika Dahal Dental Science
S. C Debnath, Anindita Bhagawati, Vishnu Raj R Dental Science
Kovi Sneha, Shreya Srinivasan, Jayakar Thomas Dermatology
Yogesh Kumar Yashaswi, Pawan Kumar Jha, Vibhuti Bhushan General Surgery
Ugale Anuradha Baburao, Sreesti Jaiswal Gynaecology
Dr. Anjana Mittal, Dr. Ashwani Ummat, Dr. Gurdev. L. Goyal, Dr. Sonia Kochhar Medical Science
Dr. Sanjukta Padhi, Dr Pranabandhu Das, Dr. Surendra Nath Senapati, Dr. Amit Kumar Chowhan Oncology
Dr Nalli R Gopinath, Prof Nalli R Uvaraj, Dr. K Naveenkumar, Dr K Neelakannan Orthopaedics
Pendurthi Venkata Krishna, R. Chaitanya Jyothi, Naveen Reddy Ch Paediatrics
TABLE OF CONTENT
Dr. Binoy Arickal Commerce
D. Jayachitra, N. Nithya Computer Science
Mr. Annepu Yakanna Economics
Dr. B. Murugesan, Dr. G. Nagasubramaniyan Economics
Marbi Bam, Dr. Boa Reena Tok Education
Dr. K. Laxmi Prasad, Dr. Ravikanth Rao Education
Dev Nandan Kumar Education
P. Prabhakaran, Dr. S. Kumaraghuru Mathematics
Antonia Sabolova Fabianova, Tatiana Ziakova, Katar Iacute Na Sinanska Social Science
G. Sudheer Babu, T. Divya, K. Raja Veterinary Science