Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sumathy Gee, Kokilavani N Nursing
Dr Afzal Ali, Dr Ratnakar P, Dr Prahlad Saraf, Dr. Ankita Sharma Dental Science
Dr. Ajeet Sidana Psychiatry
Sahana Debabrata, Sahu Rajiv, Kumar Sanjeev, Jain Amit Neurosurgery
Dr. Virender Singh, Dr. Deepika Dewan, Dr. Amita Gupta, Dr. Yudhistervir Gupta, Dr. Tania Kakkar, Dr. Rajat Gupta Pediatrics
Dr Lopamudra Dhar Chowdhury, Dr Anjana Bose Ghosh Dastidar Community Medicine
Dr Anu Sharma, Dr Mukesh Kumar, Dr K. V. Ingole, Dr Ravi Prakash Sharma Microbiology
Dr Anupriya, Dr Pranjali Kurhekar Anaesthesiology
Dr. Chada Ramesh, Dr. Kondal Reddy. S, Dr. Rama Enaganti Nephrology
Dr. Devender Singh Choudhary, Dr. Yashwant Singh Rathore, Dr. Gurpremjit Singh, Dr. Sunil Chumber General Surgery
Dhanu. G, Raghavendra Havale, Shafna T. P, Shrutha S. P, Namratha Tharay, Awaiz Ahemd, Nafiya Quazi Dental Science
Dr Sanjib Bandyopadhyay, Dr Kaushik Kar Community Medicine
Dr. Mrinal Kanti Kundu, Dr. Manami Roy, Dr. Prakriti Ranjan Sasmal, Dr. Kamalika Das Medical Science
Dr Mounika Anitha Chintala, Dr Lakshmi Prasad Kk, Dr Mythili Ayyagari Endocrinology
Dr Pratik Kumar, Dr Savinder Singh, Dr Ashish Malik Psychiatry
Raghavendra Havale, Dhanu. G, Awaiz Ahemd, Shrutha S. P, Namratha Tharay, Shafna T. P, Nafiya Quazi Dental Science
Rajveer Bainiwal, Krishan Kumarmeena, Ajay Mathur, Mayank Shrivastav, Suryalata Kookna, Mahendra Kumar Verma Medicine
Dr Shimna C S, Dr Jean Maliekkal, Dr N Geetha Physiology
Dr Zeenat Naseeruddin P. , Dr Rameez N. Patvegar, Dr S. S. More Pathology
Dr. Ashok Kumar, Dr. Aastha Sharma, Dr. Mehak Tuli, Dr. Amandeep Riyat Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject