Volume : IX, Issue : X, October - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Roshan Praburaj, Dr. T. Aruna Pharmacology
Karthikeyan Mohan, Sivakumar Kalyanashanmugam, Prasanna Gopal, Prabhakaran Raju, Rajendran Shanmugasundaram, Naganath Babu Obla Lakshmanamoorthy Gastroenterology
Nagesh A. Bhalshankar, Supriya R. Aland, Amita S. Billa Biochemistry
Sameer Kaura, Ashima Taneja, Kamakshi Garg, Gagandeep Kaur, Surbhi Handa, Harmeet Kaur, Sakshi Gupta, Anmol Kaur, Hitesh Verma, Robin Singh Healthcare
Shankar. S, Kolandasamy. C, Srinivasan. U. P, Naganath Babu O. L. Hepatobiliary Surgery
Choksi Twinkle M, Shetty Rohit, Sahdev Saroj I Cardiology
Chetan Sahni, Shivshanker S Anatomy
Dr Satish Kumar, Dr Anindya Halder, Dr Jyoti Ranjan Swain, Dr Rishila Majumder, Dr Niru Das Dermatology
Janki Bisht, Akshay Prasad Surgery
Dr. Vaishnavi Seetharaman, Dr. Rajvikram. N, Dr. Bharath Marlecha. R, Dr. Nandhini G. Ashok Dentistry
Dr. Nandam Hema Mohana Lakshmi, Dr. S. Venkateswara Rao Radiodiagnosis
Dr. Barnali Ray Basu, Sanchari Chakrabarty, Dr. Sudip Kumar Saha, Dr. Nilansu Das Physiology
Dr Ritabrata Mitra, Dr Arindam Sinha, Dr Manotosh Sutradhar, Dr Arindam Dutta, Dr Mrinal Pal, Dr Debarshi Jana, Dr Prof Somenath Kundu Respiratory Medicine
Dr. Chaula Doshi, Dr. Priyanka Jagavkar Anaesthesiology
Dr R. Ishwarya, Dr V. Kishore Kumar, Dr K. V Leela Microbiology
Ms. Sargam R. Parate, Ms. Aayushi Chauhan, Dr. Aashish Bodhade, Dr. Alka Dive Forensic Science
Dr. Ajay Krishna, Dr. Thiagarajan Pandian Orthopaedics
Dr. Renuka Gahine, Dr Mrs. Shashikala Kosam, Dr Vivek Patre, Dr Kiranlata Bhagat Pathology
Dr. Partha Sarathi Roy, Dr. Munlima Hazarika, Dr. Rakesh Kumar Mishra, Dr. Bhargabjyoti Saikia, Dr. Gaurav Kumar, Mr. Manoj Kalita Oncology
Dr Shubhratha S. Hegde, Dr Asha Rani J, Dr Sandhya Dharwadkar, Dr D. N. Prakash Ophthalmology
TABLE OF CONTENT     Subject