Volume : IX, Issue : X, October - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. D. Gowri Mahesh, Dr. B. S. T. Sai, Dr. Murali Krishna Chava, Dr. A. Anitha Anaesthesiology
Dr Balaji Aironi, Dr Sushrut Potwar, Dr Vaibhav Shah, Dr Sumankumar Chatterjee Cardiology
Dr Deepak Kumar R, Dr Thirthashree K, Dr Amulya C Clinical Research
Sandhya Khadse, Sundaram Kartikeyan, Sandhya J, Pradnya Jadhav, Jayesh Panot Community Medicine
Parikh Shilpa, Ranghani Ashish F, Shah Jigna S Dental Science
Akila Shree Kanagaraj, Jashneek Kaur Dental Science
Dr. Karthik Shunmugavelu, Dr Janani Sr, Dr Evangeline Cynthia, Dr Pragadeesh S Dental Science
Dr. Roshani Patel, Dr. Bhavna Dave Dental Science
Ravi Kumar, Jaideep Singh Chouhan ENT
Dr. Prashant Hippargekar, Dr. Krishnanunni J, Dr. Sudhir Bhise, Dr. Shankar Kothule ENT
Ms. Manisha Saklani, Dr. Abhinav Rastogi, Dr. Sajaad Manzoor Obstetrics & Gynecology
Dr. Poonam Sonagra Ophthalmology
Dr. Litesh Singla, Dr. Divya Singla Orthodontology
Dr. Aravind Venkatasamy Ayothi Orthopaedics
Dr. Hari Shankar Choubey, Dr. Gopal Shankar Sahni Pediatrics
Dr. Daxa Chavda, Dr. Yash Rathod Radiodiagnosis
Dr. Apar Mathur, Air Cmde Dr Hirdesh Sahni, Dr, Shuchi Mathur, Dr. Vaibhav Mathur Radiodiagnosis
Dr Ashwin K Modi, Dr. Chhaya J Bhatt, Dr. Hiral Modi, Dr. Shivam Poddar Radiodiagnosis
Srikant Patro, L. Gopisingh, L. Srinivas Surgery
Dr Balaji Aironi, Dr Dinraj Tv, Dr Dinesh G P, Dr Ankur Kothari Surgery
TABLE OF CONTENT     Subject