Volume : IX, Issue : IX, September - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Nayna Solanki, Dr Shilpin Solanki, Dr Kaushal Kalotra, Dr Hiral Solanki Anaesthesiology
Abdur Rahman, Saurabh Borkotoki, Jilimili Devi Biochemistry
Sinha A, Naqvi S, Daniel A, Shinkar S Community Medicine
Tanvi Saraf, Nidhi B. Chowhan Dental Science
Dr. Antara Ghosh, Priyanka Vairat, Alvina Waghchoure Dental Science
Rafid Ibraheem Abdulrahman ENT
Dr Jadabeswar Bhattacharjee Epidemiology
Bhargab Chattopadhyay, Shukdeb Maiti, Abhijit Dutta, Shubhamoy Ghosh Homeopathic
Dr. Ved Prakash Meghwal, Dr. Rohitash Kularia, Dr. Shaym Lal Meena, Dr. Ravindra Kumar Jangir Medicine
Dr. M. S. Prabhakar, Dr. G. Swarnalatha, Dr. G. N. Ravi Prakash, Dr. V. Sarojamma Microbiology
Vimal Kumar, Jay Kishore Singh, Sandeep Kumar, Nishant Tomar Neonatology
Dr. Supriya Lokhande, Dr. Neethika Raghuwanshi, Dr. Megha Bangar Obstetrics & Gynecology
Damanjot Singh, Dr Himanshu Tripathi, Dr Inderjit Kaur Ophthalmology
Dr. Kushwanth, Dr. Srinivasan Orthopaedics
Verma Nk, Prajapati R, Chandrakark S Pathology
Arvinder Kaur, Magdum N. , Kulkarni R. , Kinikar A. Pediatrics
Dr. Ishani, Dr. B. S. Karnawat, Dr. Mayuri Bohra, Dr. Surender Singh Kajla Pediatrics
Gagandeep Singh Shergill, Dr. Pooja Sarotra, Prince Kadam, Sumir Kapoor, Arshbir Singh, Nishant Rana Pharmacology
Dr. Sumangali Penumalla, Dr. Gandhavalla Venkata Mahesh, Dr. Kp. Prasad Babu, Dr. K. Prabhakar Rao Physiology
Dr. Subhashis Karmakar, Dr. Deepanjan Dey, Dr. Prabir Kumar Jash, Dr. Santanu Suba Plastic Surgery
TABLE OF CONTENT     Subject