Volume : X, Issue : IX, September - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anubha Srivastava, Dr Anubhuti Bhardwaj Endocrinology
Devesh Kumar Gupta, Shinu Kaur, Deepti Gupta Anaesthesiology
Dr. K. Srinivasa Rao, Dr. G. Chandrakala General Medicine
Dr. Pankaj Prasad Verma, Dr Manjar Ali, Dr Sanjay Singh, Prof Dr. Vinay Pratap General Surgery
Phani Chakravarty Mutnuru, Dodle Meena, Shettipally Yakshith Radiology
Dr. Dhvani Shah, Dr. Apoorva Kulkarni, Dr. Abhaya Gupta, Dr. Paras Kothari, Dr. Manajitsinh Jadhav Surgery
Dr. Vijna, Dr. Cp Mishra Community Medicine
Dr. Sweety Sinha, Dr. Anjana Sinha, Dr. Ankita Obstetrics & Gynaecology
Varshini. S, Dr. A. Preethi, Dr. G. Udayakumari Biochemistry
Liladhar Agrawal, Rahul Gupta Paediatric
Kaustubh Bendale, Shiva Bharani, Subha Lakshmi, Rinsha Gireesh Oncology
Dr. Indira Ananthapadmanabasamy, Dr. G. Rajaram, Dr. Ch. Srinivasa Rao Microbiology
Dr. Mugdhakumari R. Patel, Prof. Dr. Tanveer A. Khan, Dr. Ajay Namdeo, Dr. Chetan H. Shinde Homeopathic
Dr. B. Ganesh Kumar, Dr. C. Balasubramanian, Dr. S. Amrutha, Dr. Prince Peter Dhas ENT
Dr. Nitin Pandey, Dr. Priyanka Nayak, Dr Vijendra Gahnolia Orthopaedics
Dr. Kirti Chawla, Dr. Vishal Garg Dental Science
Jayashree B. Gaja, Jesindha Beyatricks, Monisha R. Pharmaceutical
Dr Sunil Washimkar, Dr Rohan Parikh, Dr Atul Singh Rajput, Dr Pradeep Deshmukh Cardiology
Dr S. Balameena, Dr R Agavendra, Dr Karthikeyan, Dr Sujatha, Dr Sabarish, Dr Balakrishnan Rheumatology
Dr Truptee Thakkar, Dr Mamta C Shah, Dr Nidhi M Bhatnagar, Dr Sangita D Shah, Dr Tarak Patel, Dr Ashly Monson Mathew Immuno Hematology
TABLE OF CONTENT     Subject