Volume : XI, Issue : IX, September - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashish Sharma, Tarsem Kumar, Indra Kumar, Dr Jaspreet Singh Anatomy
Akhil Mehrotra, Ajay Sharma, Shwati Singh, Shubham Kacker Cardiology
Dr. Sahithi Kolli, Dr. Silvi Grover, Dr. Shraddhaben Patel, Dr. Navkiran Kaur Gill Dental Science
Dr. Sinjini Pan, Dr. Arnab Mandal, Dr. Soumen Pratihar, Dr. M. Mageswaran, Dr. Debayan Ganguly, Dr. Sudip Paul, Prof. Dr Subhabrata Das, Dr. Sunita Bagdi General Surgery
Dr Lt Col Sandip Kumar General Surgery
Dr. Anil Kumar Choudhary, Dr. Shri Krishna Ranjan, Dr. Balkeshwar Kumar Suman, Dr. Mahesh Choudhary Hepatobiliary Surgery
Dr Rituparna Haldar, Dr Debarati Banerjee, Prof. Dr. Munmun Das Sarkar Medical Microbiology
Dr. Pradeep K. Dudhrejia, Dr. Divyesh D. Sherasiya Medicine
Devendiran, R. Ishwarya, J. Tharani, D. Sangeetha Microbiology
Dr. Nishant Shrivastava, Dr. Kulwant Singh, Dr Anurag Sahu Neurosurgery
Dr. M. L. Pratyusha, Dr. Vamsavardhana Reddy P Obstetrics & Gynaecology
Dr. Deepa Joshi, Dr. Sheetal Achale, Dr. Nisha Pawar, Dr. Alka Patel, Dr Sanju Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Mandeep Goriya, Pawan Kumar Sulaniya, Chandrakanta Sulaniya, Kapil Garg Oncology
Dr. Anupam Sarma, Dr. Shonu Silal, Mr. Sunil Talukdar, Dr. Argha Baruah Oncopathology
Dr. Pooja Singh, Dr. Pankaj Choudhary Ophthalomology
Dr. Resmi G Nair, Dr. Sudha S, Dr. Indu G, Dr. Deepa A G Oral Pathology
Dr. Mayur B. Vania, Dr. Himanshu Ladani, Dr. Dhruvik K. Lathiya, Dr. Pala Lakhnotra Orthopaedics
Dr. Royal G. Parmar Paediatric Surgery
Dr. Archana Gupta, Dr. Gurpreet Kour, Dr. K. C. Goswami Pathology
Dr. Prasad Krishna, Dr. Pahwa Sagarika, Dr. Balani Sharda, Dr. Malik Reeni Pathology
TABLE OF CONTENT     Subject