Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mr Bhuneshwar Yadav, Dr Anurag Kesarwani, Dr Chandrahas Kant Choudhary Biochemistry
Chandhini Begum N, Rachana V Prabhu, Laxmikanth Chatra, Prashanth Shenai, K M Veena, Vagish Kumar L. S. Dental Science
Dr. Ruchi Verma, Dr. Swati Nair Ent
Dr. Ruchi Verma, Dr. Mohammed Saifulla Ent
Samarasinghe A. S, Chathuranga L. S, Niyas S. M. M General Surgery
Dr. M. Mythily, Dr. V. S. Vaishnavi Gynaecology
Dr. C. Sumathy, Dr. V. Arulmozhi Gynaecology
Dr. Y. Jennifer Nane, Dr. Jawahar J Kuli, Dr. Hendge Ramchandra Dattatray Medical Science
Dr. Ira Das, Dr. Swapnendu Misra, Dr. Pulak Kumar Jana, Dr. Malay Kumar Sinha Medicine
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
M. Radha, S. Uma Devi Commerce
Bhavsar Tushar M, Dr. Sonia Singla, Dr. Snehal Maheshkar Commerce
Dr. Ch. Sonia Devi Economics
C. Manikandan, Dr. K. Dhanalakshmi Education
Dr. Meena Sharma Education
Mansi Bhavsar Engineering
Dr Praveen Kumar, Dr Minal Wasnik, Dr Brajendra Kumar Pathology
Dr. V. A. Manickam, R. Stylemon Pillai Physical Education
Rowena Victor, P. Shanmugapriya Physiology
Dr. Sunitha V Ganiger Social Science