Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Jain R V Gynaecology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Rajesh Chetiwal, R. K. Bhimwal Medicine
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
TABLE OF CONTENT
Bidhan Ch. Das, Tirtha Chaliha Pathology
Dr. Saripalli Ammaji, Dr. Akkidas. Suvarchala, Dr. Yogesh Surgery
Sanjay R. Talwelkar, Viral R. Jethava Pathology
Rowena Victor, P. Shanmugapriya Physiology
Dr. Nishanth Ampar, Dr. Harsha Kyalakond, Dr. C. J. Joseph Orthopaedics
Dr. D. Anbugeetha Management
Dr. K. Vinodha Devi Economics
Mrs. Pranjali Singh Management
Dr. Bharat V. Patil Management
Dr. Indu, H Education