Volume : V, Issue : VIII, August - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Manickadevi, Dr. Gayathri Medical Science
Dr. G. Preetha, Dr. M. S. Manickadevi Medical Science
Dr. Parveen Kumar. P, Dr. R. Pradeep Raj Medical Science
Arpita Chatterjee, Sudip Kumar Sinha, Gopeswar Mukherjee Medical Science
Dr. Soubhagya Mishra, Dr. Shiban Krishen Bachloo, Dr. B. Kumar Medical Science
Dr. D. Sudhakaran, Dr. K. Arul Medical Science
Dr. Niyati V. Bhalani, Dr. Janak G. Chokshi, Dr. Kamlesh J. Upadhyay, Dr. Sarita Parmar, Dr. Krishna K. Lakhani Medical Science
Dr. C. Selvarani, Dr. M. Pradeepa Medical Science
Aarathi Devan, Devdas Rai Medical Science
Dr. Harshada D. Kamble, Dr. A. N. Kowale, Dr. Swati H. Shah Medical Science
TABLE OF CONTENT
Darling Femi, G, Reginald Appavoo, M Botany
Pravesh Kumar Sharma Commerce
Dr. Nagaraj. M. Muggur Economics
Jaspreet Kaur Economics
Dr. Vishnu Kumar Education
Dr. Nilima Varma, Prachi Chaturvedi Home Science
Dr. Anil Kumar Singh Law
E. Hymavathi Management
Ramesh Chandrahasa Management
Dr. Dipakkumar Vitthalbhai Patel Management