Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anu Yadav, Dr Anil Gupta, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Archana Karade, Prerna Jawale, Santosh Kawarkhe Ayurveda
Dr. Madhav D. Thatte, Dr. Sunila Sewani, Dr. Kshitij Raghuvanshi General Surgery
Pramod Srikant Kshirasagar, Sunil K M. , Sanjay Parmar Medical Science
Richa Gupta, Vikas Kumar Medicine
Dr. Astha, Dr. Suman Rishi Microbiology
Dr. Hacikoc, Prof. I. Kocak, Dr. H. Baybora, Dr. F. Kaya Ophthalmology
Dr. Sneha Maru, Dr. Anamika Agrawal, Dr. Anjali D. Nicholson, Dr. Vaishali Jadhav, Dr. Amruta D. Kumbhar Ophthalmology
Dr. Sonali Mhaske Kadam, Dr. Siddhi Patil Radiology
Dr. Sonali Mhaske Kadam, Dr. Parthavi Patel Radiology
TABLE OF CONTENT
Ms. K. R. Padmini Devi, Dr. Ar. Saravanakumar Education
S. Srividhya, Prakash S Engineering
Bimal Kumar Ekka Management
Ms. Seema Kumari Gupta Management
Dr Rosy Khandelia, Dr Rupjyotigogoi Pathology
Sajadahmadwani, Mudasirhamidbuch Pediatrics
Dr. Sukhbir Singh Physical Education
Dr. Ramneek Jain, Mr. Awdhesh Kumar Shukla Physical Education
Dr. V. A. Manickam, M. Rajathi Physical Education
Seema Singh Parmar, Shweta Chauhan Psychiatry