Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anu Yadav, Dr Anil Gupta, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Vd. Ubhe Kiran Damoo, Vd. Ghodke Sangita S. Ayurved
Priyadarshini. S, Harsha T. S. , Mythrey R. C. Ayurveda
Dr. V. Durga Prasad, A. Bala Tripura Sundari, Pandit Vinodh Bandela Biochemistry
Farooq Ahmad Naikoo, Zahoor Ahmad Bhat, Prof. Dr Altaf Hussain Chalkoo Dental Science
Dr. R. Samuel Gnanam, Dr. M. Senthil Medical Science
Dr. Suyesh Shrivastava, Dr. Najam Khalique Medical Science
Sunil K. M. , Maria Alisha Shweta Rodrigues, Sanjay Parmar, Pramod Kshirasagar Medical Science
Gaurav Jaiswal, Pavan Kumar Medical Science
Dr. Prachi Shukla, Dr. Alka Agrawal, Dr. Prem Siddharth Tripathi, Dr. Vishal Vyas Radiology
TABLE OF CONTENT
Dr Jigar R Raval Commerce
Simon Mpyanga, Liberatus Mrema, Antje Bauhaus Economics
S. Sekar, S. R. Hariprakash, S. Sivabalan, K. Leelasathish Engineering
Jana Kalikova, Jan Krcal Engineering
Dr. Uttam Patel Hindi
Prof. Dr. B. H. Nanwani Management
Jojo Joy, Dr. M. Sulaipher Management
Dr. Sahil Gaba, Dr. Lakshay Goel, Dr. Arvind Kumar, Dr. Ruchidudeja, Dr. Saubhik Das Orthopaedics
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
Dr. Ramneek Jain, Mr. Awdhesh Kumar Shukla Physical Education