Volume : IV, Issue : I, January - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Martin Kyncl, Jan Lestak, Martin Sverepa, Lukas Ettler, Pavel Rozsival Clinical Research
Ashwinkumar Waghmode, Pranay Gandhi Medical Science
Dr. R. Rajeswari, Dr. R. Rajyalakshmi, Dr. B. V. Rama Reddy Medical Science
Mohammed Nazeem Medical Science
Dr. Deepak J Vora, Dr. Dhruven Desai, Dr. Shivaprakash Pillai, Dr. Mehul Panchal, Dr. Kush Shah Medical Science
Dr Ken Philip, Dr Mayank Kumar M. Gurjar, Dr Bhavesh Dave, Dr Kirit Parmar, Dr Pratik Vyas, Dr Ketan Rajyaguru Medical Science
Shivaprakashn. C, Fathimasabahath, Uday Shankar S Medical Science
Dr. Arkaprovo Roy, Dr. Amit Kumar Ray Medical Science
Nayana P. Kumar, Gagan Bajaj, Jayashree S. Bhat Medical Science
Dr. Ravindrakumar P. Thakka, Dr. Dhaiwat M. Shukla, Dr. Aanandkumar B. Patel Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. V. Balaji, Mr. K. Kumaran Commerce
Dr. Arabinda Debnath, Suman Dhar Commerce
Prof. A. G. Policepatil, Dr. Sumeet S. Giram Commerce
Suraj Gaudel Economics
Mrs. Shabnam Khan Education
Falguni Patel, Prof. H. N. Prajapati Engineering
Subhash Singh English
Suresh Ramakrishnan, Maryam Mirzaei, Hishan Shanker Management
Dr. Sukanta Saha Physical Education
Rakesh R. Pandya, R. G. Bhatt Statistics