Volume : V, Issue : I, January - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Allaboursa Seid Adji, Professor Zhu Liangru Medical Science
Dr. Basawaraj Puranik, Dr. Shashank Kumar Srivastav Medical Science
Ms. Binila S, Ms. Neethu Maria Babu, Ms. Soumya S Medical Science
R. Nimmi Medical Science
Dr. Vishal Joshi Medical Science
Dr. Vishal Joshi Medical Science
Dr Arun Kumar Patra, Dr Shahbaz Hasnain, Dr Ipsita Choudhury Medical Science
Soobia Karim Ansari, Roshan Kumar Mahat, Manisha Arora, Sudeep Kumar Biochemistry
Dr. Krishna V. Rathod, Dr. Harita Desai, Dr. Nilesh A. Shah Medical Science
Dr R Venkataramanan, Dr R Santhosh Kumar Medical Science
TABLE OF CONTENT
Diksha, Dr. Rupali Bhouradia, Anup Bhola Education
Dipen Saikia Mathematics
Dr. J. Jeyakumari, Professor. J. Packiya Prabha Commerce
Dr. S. Poornima, Mrs. Saranya. P. B Management
Dr. V. Gomathi, Mrs. M. Neela Commerce
R. Arun Prasath, Dr. J. Vijayadurai Management
R. Jayaraman, Dr. G. Pandurangan Commerce
S. Aramuthakannan, P. R. Kandasamy Mathematics
Kreem Iwaid Al Amp Ndash Badry, Sadeq Jaafer Zalzala, Faris Faisel Ibrahim, Kamil Fayyad Hurish Veterinary Science
V. Vijayakumar, Dr. L. George Stephen Education