Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Roxana Filip, Irina Larisa Iancu, Laurian Lucian Francu Anatomy
Modem Venkateswarlu, Madhu Pujar, Sheetal Ghivari, Asim Jamadar, Ram Narayan Reddy Molluru Dental Science
Abdul Akbar, Laxmikanth Chatra, Prashanth Shenai, Veena K M, Rachana V. Prabhu, Prathima Shetty Dental Science
Dr. Kshama Kedar, Dr. Pariksha Singh, Dr. Monika Akare Gynaecology
Chr. Damyanov, Vl. Pavlov, Iv. Maslev Medicine
Setal B. Chauhan, Bipin H. Chavda, Mehul A. Patel Pathology
Dr. Mansour S Aljabry Pathology
Pardeep Pahwa Physiotherapy
Dr. Chandraleka Gingee Subramanian, Dr. Iniyan Selvamani, Dr. Venkatraman Natarajan Psychiatry
Dr. Adarsh K. M. , Dr. Hassan Mammathrayillath Ali Radiology
TABLE OF CONTENT
Nabin Thakur, Dr. Sabita Prava Patnaik Education
Bhairab Datt Pandey, Prof. G. S. Nayl Education
Dr. S. S. Srinivasan English
Bojja Pranathi Shubhasri English
Ashok Kumar, Dr. Rakesh Bhushan Goduyal Geography
Devender Kumar Library And Information Science
Parveen Roja M, Geethanjali N, Sabarirajan A Management
D. Yedukondalu, K. Harika Management
M. Pallavi Management
Mrs. Balamani V K Public Health