Volume : VII, Issue : VII, July - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rohan Sachdev, Dr. Kriti Garg, Dr. Vishal Mehrotra Dental Science
Dr. Parimala Sundari, Dr. T. Ramesh Kumar General Medicine
Ramani Ranjan Mund, Kiran Kumar Kar, Dhruba Jyoti Tiu, Tushar Kant Rath General Surgery
Dr. Neena Gideon Gynecology
Dr. C. Meenakshisundaram, Dr. G. Jayalakshmi, Dr. P. Selvaraj Microbiology
Rakesh Kumar Gupta, Sanjeev Sharma, Dhananjai Agarwal, Vinay Rathore, Reema Gupta Nephrology
Mrs. Aruljothi V Nursing
Dr Irfan Ul Shamas, Dr Waqar Hamid Otolaryngology
Dr Anil Kumar M S, Dr Meera Goutham Surgery
Dr. Sameer Vyas, Dr. Nachiket Vyas, Dr. Vinay Tomar, Dr. S. S Yadav, Dr. Shivam Priyadarshi, Dr. Neeraj Agarwal Urology
TABLE OF CONTENT
Renu Yadav, Shiv Bhushan Verma Agricultural Science
Abhijit Kumar Mohanty Arts
Maneesha Pareek, Dr. V. K. Swami Chemistry
Dr. Jeelanbasha. V Commerce
Geeta Commerce
Prof. G. S. Nayal, Bhairab Datt Pandey Education
Sushmita Manjhi, Arpan Shrivastava Management
Antony K. M. , Dr. V. Ravikumar Management
D. Hemalatha Sanskrit
Manisha U. Patil, S. S. Patole Zoology