Volume : VII, Issue : VII, July - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chitralekha Vora, Dr. Harshad Chovatiya, Dr. Suresh Bishnoi, Dr. Kinjal Patel, Dr. Saurabh Biswas, Dr. Vishal Chauhan, Dr. Minesh Chaudhary Medicine
Dr Muktachand L Rokade, Dr Trupti M Rokade Radiology
Dr. Sumalatha Radhakrishna Shetty, Dr. Sindhu C, Dr. Ananda Bangera Anesthesiology
Drisya S, Sumitha Prabhu P S, Ratheesh Gb, Suchithra K R, Vs Jose Kumar, Dinesh Roy D Genetics
Binay Kumar Singh, Indal Kumar Medicine
Dr. J. Hazarika, Dr. Kangkana Baruah Medical Science
Tolani Archna A. , Kapoor Priti Radiodiagnosis
Dr. C. Meenakshisundaram, Dr. G. Jayalakshmi, Dr. P. Selvaraj Microbiology
Dr Shaik Md Hussain, Dr B. Suryanarayana General Surgery
Arky Jane Langstieh, Benjamin Nongrum, Lanalyn Thangkhiew, Julie B Wahlang, Dhriti K Brahma, Banylla S Nongkynrih, Pynjop K Nongrum Ophthalmology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Anugrah A Parikh, Dr. Rashmi Arora, Dr. Yash Dhamecha, Dr. Rishi Patel Pediatrics
Dr. Parimala Sundari, Dr. T. Ramesh Kumar General Medicine
Dr Ashok Rathore, Dr Mukesh Kumar Samota, Dr Rameshwar Prasad Gupta, Dr Himanshu Bedwal, Dr Prashant Beniwal, Dr Laxmikant Tank General Medicine
Dr. Neena Gideon Gynecology
Renu Bala Commerce
Maneesha Pareek, Dr. V. K. Swami Chemistry
T. Maheswari, Dr. A. Antony Sagaya Ruban Education
S. Amsaveni, Dr. S. Subramanian Education
Lakshmi Karthika S, Mr. Suresh Kumar T Mathematics
Kavitha V, Mr. Suresh Kumar T Education