Volume : VI, Issue : VI, June - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ketki K, Shailesh Kumar, Garima Rai, Deepak Mishra Biochemistry
Viral K. Dave, Kirtikumar N. Dave Biochemistry
Lyndon Dsouza, Dr Hanmant Barkate, Salman Motlekar Clinical Research
Dr. Shiv Kumar, Dr. Imran Khan Ent
Manjushree Nayak, Rajendra Kumar Panda, Umesh Chandra Patra Gastroenterology
Dr Lekshminath G Gynaecology
Dr. Anis Siddiqui, Dr. Ramgopal Ghritlahare, Dr. Brajendra Kumar Medicine
Ganesh Balaji. R, Harish. N, Jeyraveena. N. M. , Dr. L. Kannan Medicine
Dr. Santosh Kumar, Dr Hs Trehan, Dr Pradeep Kumar Ophthalmology
Rakesh Mehra, Raj Kapoor Das, Gn Singh Radiology
TABLE OF CONTENT
Sapna Dutta, Trisa Palathingal Botany
Naga Raju. Battula, K. B. Chandra Sekhar, Bala Sekhara Reddy. Challa Chemistry
Ms. Taruna Jain Education
Ms. Taruna Jain Education
Dr. Neetu Hindi
R. R. Nandiga Rubavarshini Law
Dr. Manvinder Singh Tandon, Dr. Brijpal, Minaxi Setia Management
Ajit Ranjan, Pankaj Pandey Sports Science
Dr. H. Ravi Sankar, Y. M. Chenna Reddy, Dr. M. V. Subba Reddy, Dr. J. Prabhakara Naik Statistics
Dr. Nitin Singh, Varinder Gupta Veterinary Science