Volume : VII, Issue : VI, June - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
M. Q Baiq, Asha Latha D, Ajay G. V, Mamun Khan Oncology
Dr Devendra Singh Doneriya, Dr Praveen Gautam Pharmacology
Dr Paribhashita Mishra, Dr Rajkishori Dandotiya Gynaecology
Dr Rashmi Arora, Dr Apeksha Solanki Dermatology
Jayachander K, Balaraman V Nephrology
Manjusha Hivre, Sameer Khan, Dhananjay Andure Biochemistry
Dr. Rajesh Baghel, Dr. Manoranjan Khuntia, Dr. Akshara Gupta, Dr. Pankaj Yadav Radiodiagnosis
Dr. Chitra Mridha, Dr. Poonam. I. Thakre Physiotherapy
Dr. S. Ramesh Pathology
Dr Jagdish Singh Bisht, Dr. Mohd Sajid Umar, Dr. Anant Narayan Sinha Psychiatry
TABLE OF CONTENT     
Dr. Soniya Saini, Dr. Shyam Lal, Dr. Suman Mittal Gynecology
Ms. Ludy Lalramdinpuii, Mrs. Ruth Lalhmingthang, Mrs. Nongmeikapam Monika Gynecology
Dr. Rushi N Patel, Dr. Ronak Joshi Emergency Medicine
Dr. Nolesh Patel, Dr. Vikash Gupta, Dr. Bhupendra Singh Emergency Medicine
Dr. Rakesh Avaiya, Dr. Yashdip Patel, Dr. Jaldipsinh Gohil Emergency Medicine
Asogwa Nicholas Uchechukwu, Ugwuozor, Samuel Ifeanyi Political Science
Shilpa Sree R, Prof. Basavaraj S Benni Economics
Dr. V. Balamurugan Economics
Geeta Commerce
Dr. K. Ramesh, A. Manimekalai Commerce