Volume : VIII, Issue : VI, June - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr K. Ramalingam, Dr Anusha G Obstetrics & Gynaecology
Deka R. , Gogoi B. , Brahma V. Pathology
Mr. Pankaj Bajpai, Miss Eshani Mallick Medical Science
Vd. Roshani Gangaram Thakare, Vd. Sangeeta P. Sawant General Medicine
Valina Brahma, Munmun Harlalka, Siyum Ganguly Pathology
Dr. S. Maheswari, Dr. M. Brinda Pathology
Mrs. Lintamol Thomas Nursing
Miss. Reshma Tamang Nursing
Dr. T. Komalavalli, Prof. R. Mohana Health Science
Dr. Thorat Sandhya Community Medicine
TABLE OF CONTENT     
Dr. Anuroopa H K, Dr. Suman. Ayurveda
Dr. Venkatesan. S, Dr. G. Ravi Shankar, Dr. N. Swaminathan Cardiology
Dr. Ramesh Chandra, Dr. Pallavi Mittal, Dr. Urvashi Ojha Dental Science
Dr. Mrs. T. Komalavalli Health Science
Dr. Meena Padmaja Grandhi, Dr. Paturi Madhuri Anesthesiology
Ankit Agarwal, Shipra Tandon Anaesthesiology
Dr Anisha S Ashraf Ayurveda
Dr. Satish Kumar. A, Dr. Ravi Shankar. G, Dr. Tamilselvan Kunjitham Cardiology
Pramila Kumari, Neeti Sharma, Shankar Lal Jakhad, Kumar H. S Radiotherapy
Dr. Mukut Ch. Kalita, Dr. Diganta Borgohain General Surgery