Volume : IX, Issue : VI, June - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Themthingla Zimik, Deepa Longjam, Sushila Devi L Pathology
Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharjee, Dr. Soumyadipta Chakraborty General Surgery
Dr Sunjanaa Dhepa R L, Dr Chadha Kirandeepkaur Ajitsingh Dermatology
Swetank Shekhar, Praveen Malik, Taru Dewan Ophthalmology
Dr. Shashikant Mane, Dr. Dhananjay Pawar, Dr. Rohini Bhore, Dr. Karuna Umarji Anatomy
M. Shahnaz Bee. , Dr. K. Savithri Nursing
Dr. Partha Pratim Das, Dr Renuka Rongpharpi, Dr Bidyut Dutta Forensic Medicine
Dr. Bijay Prakash Yadav, Dr. Prasanta Kali Mukherjee, Dr. Syamal Kundu, Dr. Poonam Kushwaha Medicine
Dr. Sadananda V. Deshapande, Dr. Abhilasha C. Lagad Ayurveda
Miss. Reshma Tamang Nursing
TABLE OF CONTENT     
Aijaz Ahmad, Md Shahid Iqbal, N. Ahmad Biological Science
Archana N Gadhavi, Dr. Pankaj K Trivedi Management
Dr. R. Sajan History
Dr. G. Premkumar History
Dr. S. Karthikeyan Commerce
Md. Abdul Latif, S. Brajakishor Singh Statistics
Dr. D. Anbugeetha, Ms. S. Sangeetha Management
Ms. Heer Amrish Jalundhwala Education
Indian. G, Deepika. V, Jayalakshmi. C, Sandeep Gunalan. G, Nasima. N Agricultural Science
Dr. S. Stalin Literature