Volume : VII, Issue : III, March - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Col M. Kapadia, Vibhu Gupta, Sadhana Sanwatsarkar, Tanya Chauda Anaesthesiology
Kanhaiya Lal Kishnani, Sanjay P Dave, Priya Jain Anaesthesiology
Dr Ambrine Ashraf, Dr Sm Salim Khan, Dr Yangchen Dolma Community Medicine
Capt Dr Shiva Devarakonda, Col Dr Surekha Kashyap Medical Science
Dr Sanjay Ramachandra Pudakalkatti, Dr Venkatesh Shivakumar, Dr Jayaram Srinivas, Dr Ramaiha Keshavamurthy Medical Science
George Borja De Freitas, Paula Bernardon, Irley Gonzaga Patriota, Milena Bortolotto Fellipe Silva, Alessandra De Freitas E Silva, Luiz Roberto Coutinho Manhaes Medicine
Dsvgk Kaladhar Microbiology
Ramprasad E, Varun B, Manikandan S, Gnanasambandan R, Jayakumar M Nephrology
Rachid Tanz, Tarik Mahfoud, Bazine Aziz, Mohammed Reda Khmamouch, Choukri El Mhadi, Mehdi Toreis, Abdelmounaim Ait Ali, Hassan Errihani, Mohamed Ichou Oncology
Dr. Amit Mahadeo Gaikwad, Dr. Shailesh Shankar Mandavkar Prosthodontics
TABLE OF CONTENT
Ms. R. Ayswarya, Dr. S. Vasanthi Commerce
S. Ebenezer Commerce
Dr. Alaka Das Education
M. Preethi Devi English
Avinash Pandey Law
K. Sundarambal, Dr. C. S. Edhayavarman Management
Dr P. Uma Rani, Mrs P. Suganya Management
Dr. Meeta Malhotra Psychology
Vipul Vaibhav Pandey, Prof. S K Singh Statistics
Dr. Firdous Ansari Statistics