Volume : IX, Issue : III, March - 2020

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Pavan Kumar M Patil, Dr Anil Kumar Malhari Plastic Surgery
Dr Bhuvana Lakshmi Sundararajan, Dr Siddartha Gowthaman, Dr Arul Kumar, Dr Ramanathan M General Surgery
Dr. Kapse Pratik Siddheshwar, Dr. Beena Devi Agarwal, Dr. S. S. G. Mohapatra, Dr. Niranjan Sahu, Dr. Apoorva Dixit Radiodiagnosis
Dr. Shubham Sharma, Dr. Somya Goyal Medicine
Dr. Dhanabir Thangjam, Dr. L. Chittaranjan Singh, Dr. Ramthaipou Kamei, Dr. Nehar Sinam, Dr. M. Amitkumar Oncology
R. Sundaralingam, S. Premina, Dr. S. Niren Andrew Microbiology
S. Jackison Singh, Dhanabir Thangjam, T. Arun Kumar Singh, N. Somorjit Singh General Surgery
Jigna Panchmatia, Zoeb Rangwala Physiotherapy
Dr Manoj M Joshi, Dr Hrishikesh Parashi, Dr Vignesh Ravikumar Immunology
Bijendra Shah, Raj Kishor Sah, Rupesh Sonam Ayurveda
TABLE OF CONTENT
Maheshnayaka S. N, Dr. H. R. Uma Economics
Dr. M. Kanagarathinam. , Mr. B. Gunasekaran. Commerce
P. V. Sandhya Latha Physical Education
Sunita Singh Physical Education
Manovikas Doradla Political Science
Shiv Sharma Economics
Veena L B, Mahendra Kumar S Arts
K. Gunasekhar, Dr. K. Ramakrishnaiah Commerce
Akhila Swathanthra P, Basava Rao V V, Pranay Kumar Y, Sreedhar. P Engineering
N. M. Ghangaonkar Botany