Volume : X, Issue : III, March - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ambili T. R, Bindu K Nair Nephrology
Dr. Krupa Shah, Dr. Patel Rajkumar, Dr. Sarfaraz Shaikh, Dr. Madan Manmohan, Dr. Om Tavri Radiodiagnosis
Dr. Sukanta Sikdar, Dr. Mala Mistri, Dr. Tuhinsubhra Mandal General Surgery
S. Suhail, J. Dwivedi, S. Mithal, R. C. Gupta, A. Gupta, L. K. Singh Ophthalmology
Dr Stuti Kansra Arora, Dr Mala Chhabra, Dr Anuradha, Dr Arvind Achra, Dr Nandini Duggal Microbiology
Baro Baneswar, Rabha Gunamani, Sarma Usha, Talukdar Kl, Dutta Bc, Sarma Tapan Anatomy
Dr Mamta Singh, Dr Pradeep Karak, Dr Bibhuti P Sinha, Manish Kumar Ophthalmology
Vishnu Kumar Swarnkar, Dr. Sitaram Khandelwal, Dr. Rashmi Verma Medical Science
Nivethitha. S, Vidhya. P, Dhanalakshmi. K, Viswanathan. P Pathology
Montes De Oca Gavilanez Lizbeth Maritza, Salinas Gonz Lez Daniela Carolina, Torres Segovia Stalin Fernando, Cevallos Lopez Ivan Mauricio, Velasco Mora Sofia Alejandra, Tixilema Chimborazo Alba Alexandra, Macias Rivadeneira Edgar Alexander, Ayala Brito Rosa Guadalupe Nephrology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Sangita Dandwate Chemistry
Barsha Borah Marketing
Dr. Salem Sreeveena Commerce
Madhurima Mukherjee Education
Bhuvanagiri Venkata Subbaiah, Dr. P. Subbarama Raju Sociology
M Abhinaya, H L Dhaduk, P Manivel, V. N. Kapadia Agricultural Science
Ms. Evelyn Savia Fernandes, Ms. Sayali Gaunkar Sociology
Dr Parul Yadav English Literature
Dr. Lavanya L Management
Ms. Sneha Marathe, Dr. Amit Kumar I. Parmar Law