Volume : IV, Issue : XI, November - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Fareha Uzma, K Sharma, Riti Thapar Kapoor Biochemistry
Dr. Bora Korkut, Dr. Duygu Korkut Dental Science
Atanu Saha Medical Science
Mr. Kevin Christian, Mr. Ravindra H. N. , Priyanka R. Waghmare, Ulpi Vyas, Dhenuka Waghela, Utsav Patel, Hemangini Tadavi, Freny Solanky Medical Science
Dr Dileep Kumar Goyal, Dr Amrita Mayanger, Dr A. L. Bairwa Medical Science
Jan Krcal, Lucie Krcalova, Michal Jerabek Medical Science
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Ruhi Varghese, Swamy Pgn, Parth Gosai, Ankit Christian, Disha Chaudhari, Shivani Bhanushali, Amit Sisodia, Rinal Jadav Medical Science
Blaze Asheetha Maria Rosario Medical Science
Dr. Ganesh. N. Budhlani Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Samir Mazidbhai Vohra Commerce
V. Karthikeyan, Dr. Mohamed Rahmathullah Commerce
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Arifa Nasreen, Md. Babar Khan Education
Ms. Rajeshwari Garg Education
Dr. Nitin Zaware Management
Pranaba Nanda Das, Dr. Bandana Nayak Management
Alok Kumar, Rahul Singh, Dheeraj Tiger, Sanjay Goplani Mathematics
Madhumita Jana Sanskrit
Dr. C. V. Phangcho, Dr. A . Mukit, Dr. G. K. Barua, Dr. L. Dkhar, Dr. M . Malik Veterinary Science