Volume : III, Issue : IX, September - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Avinash De Sousa, Dr. Nandlal Prajapati Medical Science
Yagnesh N Bakrania, Naitik M Chhatrala, Keyur J Patel, Gaurang B Bhabhor Medical Science
Parul Rathore, Humaira Khanam, Deepak Raghav, Meenakshi Verma Medical Science
Anurag Vyas, Irfan Ali Shera, Mohd Shafi Bhat, Qayser Yosuf Medical Science
Dr. Punit G. Patel, Dr. D. V. Bala Medical Science
Dr. Anil Solanki, Dr. Mehul Chandana, Dr. Chirag Prajapati, Dr. Rajesh Solanki, Dr. Yagnesh Bakrania Medical Science
Dr. Veenodini Warhade, Dr. Ashok Shinde Medical Science
Dr Xavier Riaud Medical Science
Dr. Nishant Aswani, Dr. Naresh Kumar Meena, Dr. R. K. Gulati Medical Science
Dr. Rajesh Gupta, Dr. Preety Gupta Medical Science
TABLE OF CONTENT
Sethy P. P. , Pandit G. S. , Sharma B. O. Botany
Vishal Chaudhary, Dr. M. K Rawat, Dr. Yadvendra Sharma Chemistry
Dr. Neeru Garg Commerce
Namita Commerce
Dr. Daxa G. Thakor English
Ganga Dutt Sharma Law
Dr. R. S. Mani, Dr. K. Revathi Management
Dr. Abhinav Patel , Trushar Patel Management
Dr. R. S. Mani, Dr. R. Murugavel Management
Dr. Jatinder Kaur Management