Volume : I, Issue : III, August - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Renuka B. Adgaonkar, Dr. M. P. Ambali Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. V. Rajendran Commerce
Sangeeta Mahesh Borde, Bareen Kayyum Shaikh Computer Science
M. Kavitha, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Vipul Rajyaguru, Keerti Vashishtha, K. C. Dave Engineering
Dr. Murlidhar Panga, Mr. Arpit Neema Management
Ankita Soni Management
Dr Partha Sarkar Mass Com
Dr. Labhuben Maldebhai Karavdara Sanskrit
Dr Ashish. K. Makwana Science
Dr. Shereen Sadiq Social Sciences