Volume : XII, Issue : V, May - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Bhoomika Rajyaguru, Ms. Urmi Trivedi Clinical Microbiology
Dr Vrinda Saxena, Dr Neha Shende, Dr Puneet Gupta, Dr Ankita Bhargava, Dr Muhammed Musthafa, Dr Pragya Pradhan Dentistry
Dr. Anuj Shamsher Sethi, Dr. Jitendra Kumar Singh, Dr. Om Shankar Chaurasia, Dr. R. S. Sethi Paediatrics
Dr. Mohd Raheemuddin, Dr. Miryabilli Sai Supriya, Dr. G Shireesha, Dr. K. Ravinder Reddy General Medicine
Dr. Nazlin Hemani, Dr. H. P. Parekh Radio-Diagnosis
Dr. Himani Patel, Dr. Nimitt Kubawat, Dr. Nirali Prajapati, Dr. Kishan Thakkar Obstetrics & Gynaecology
Dr. Suresh Kagalkar, Dr. Ramesh Gulla, Dr. Ibrahim Shariff Chowdary General Surgery
Iqra Jahan Pharmacy
Jahnavi Tomar, Kashish Khan, Debapriya Sarkar Anaesthesiology
Nikhath Nashee, Nishath S, Pooja Rani, Preethi Jenifer E, Pushpa V, Dr. Jesindha K Beyatricks, Dr. S N Sriharsha Pharmaceutical Science
TABLE OF CONTENT
Gunasheela. N Environmental Science
Ms. N. Santhana Lakshmi, Ms. V. Preetha, Ms. B. Saranya Commerce
Dr Vinayaka K Law
Dr. Sanjeev Kumar, Monika Saini Physical Education & Sport Science
Arshi Parveen, Deepak Kumar Biotechnology
Dr. M. R. Bhat Education
Prof. Dhruva B. Jyothi Sociology
Yahiya V U Psychiatric Social Work
Dr. M. Padmaja Education
Dr. Pavitra R. Alur, Mr. Yerriswamy V Education