Volume : III, Issue : X, October - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Manjula Kivadasannavar, Dr. Arun Chougale Ayurveda
Mahantkumar Naik, Yogesh Girigaon, Satej Banne, Anshuman Rajnala Ayurveda
Krystyna Boron Krupinska, Leslaw Kulmatycki Medical science
Dr. Ambika Dhiman, Dr. S. K. Hiremath Medical Science
Dr. Manjula Kivadasannavar, Dr. B V Prasanna, Dr. Prasanna. Mogasale, Dr. Satej Banne Medical Science
Dr. Dhaiwat Shukla, Dr. Sri Hari Rayalu Venna, Dr. Pritish Shah Medicine
Sana Ali Microbiology
Jasmin Parmar, Ravi Thaker Physiology
Mrs. J. Fermina, Dr. Mrs. S. Revathi Medical Science
Supriya Sandeepa, Udayakumar M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr Nitin Johar, Dr Shaheer Ahmed Siddiqui, Dr Meenaxi Sharma, Dr Abhishek Choudhary Anaesthesia
Nazanin Jafari Aryan, Seyed Jamal Hashemi Botany
Ms. Nirmala . M. Commerce
Dr Kuldeep Kaur Education
Dr Kuldeep Kaur Education
Dr. C. C. Igbokwe, Mr. Anthony . I. Anike, Samuel I. C. Dibia Education
Vikrant Srivastava Management
Dr. Chandan Kumar Sinha, Sarit Pritam Dwibedy, Shweta Shashikant Patel, Sudip Mandal Nano Science
Ratnaprava Barik Political Science
Jijimolv. R, Sreejith Sudhakar, Sreehari Ravindranath, Joseph Thomas R Social Science