Volume : X, Issue : X, October - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Mainak Maitra, Dr. Anirban Bhunia ENT
Dr. Jitendra Kumar, Dr. Rashmi Kumari, Dr. Apoorva Jain Ophthalmology
Tamrakar Seema, Sachdeva Payasvi, Tripathi Rashmi Biochemistry
Dr. Arkaprovo Roy, Dr. Manabesh Pramanik Surgery
Dr. Ruqia Asna Rabah, Dr. Farqana Qushnood, Dr. G. B. Doddamani Medicine
Dr. G Aishwarya Reddy, Dr. Mohammed Abdul Samad, Dr. Karjigi Siddalingappa, Dr. Kallappa C Herakal Dermatology
Dr Saurabh Shivprasad Kakani, Dr Saurabh Padiya, Dr Asmita Surywanshi, Dr Ejaj Patel Radiology
Dr. S. Sharnitha, Dr. R. Niranjana, Dr. P. Dhanasekar, Dr Sarah Grace Priyadharshini Obstetrics & Gynaecology
Greeshma C. G, Vidhya Subramanian, Sahayaraj J Pathology
Dr. Spandana Pamidi, Dr. Jj Babu Geddam, Dr. N. Parthasarathy Community Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Shivaraju, Dr. Manideepa Pogaku, Mandhala Saikrishna General Medicine
Sharvari Sureshrao Joshi Law
Dr. G. Anuradha, G. A. Hema Commerce
L. Joymati Devi Zoology
Dr. T. Senthamil Selvi, N. Santhana Lakshmi Commerce
Dr. Vilas Nandodkar Journalism
Bidyadhar Satpathy Arts
Dr. Devesh Singh Yadav Physical Education
Dr. B. Ganapathi, Prof. P. Arjun Social Science
Anitha. J, Dr. Selvaraj. B Psychology