Volume : III, Issue : IX, September - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Bhagirath Parmar, Dr Vatsal Patel, Dr C. S. Gohil, Dr Alpesh Patel, Swati Chaudhary, Denish Ardeshana Medical Science
Dr. Avinash De Sousa Medical Science
Avinash De Sousa, Sushma Sonavane Medical Science
Santosh Kumar Banjara, Kavitha Mudavath, Kavitha Devi Bhukya Medical Science
Dr Paras Sandhu, Prof Rohit Kant Srivastava, Prof C S Sharma Medical Science
Dr. Abhishek Choudhary, Dr. Shaheer Ahmed Siddiqui, Dr. Rambabu Sharma, Dr. Nitin Johar, Dr. Meenaxi Sharma Medical Science
Shalini Mahana Valecha, Divija Dhingra Medical Science
Dr. Priyanka J. Parmar, Dr. Neha N. Limbani, Dr. Satish Kadikar, Dr. Sanjay Munshi Medical Science
Dr. Punit G. Patel, Dr. Yagnavalkya K. Jani, Dr. D V Bala Medical Science
Dr. Shachi Patel, Dr. Uma Nayak Medical Science
TABLE OF CONTENT
Poonam P. Yadav, Dr. Keyur M. Nayak Agricultural Engineering
Ram Naresh Das Commerce
Albana Madhi Economics
Deepa Awasthi Education
Abhishek Jha, Dr A K Tiwari Engineering
Dr. Debasis Bhattacharya, Shuvendu Dey Management
Ms. Ponna Srilatha, Mr. V. Hari Hara Prasad Social Science
K. Deepa, Dr. P. Nagarai Social Science
Potana Venkateswara Rao Theology
Raj Kumar Patel, K. S. Kadian, Shahaji Phand Veterinary Science