Volume : IV, Issue : IV, April - 2015

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Naveen Thimmaiah, Dr Ashalatha Devalla, Dr Balu Sadasivan, Dr Lokesh Vishwanath, Dr. Siddanna Palad, Dr Ajay Gubbi Vijaykumar, Dr Tanvir Pasha Medical Science
Prithvi Priyadarshini Shivalingaiah, Avinash Bhat Balekuduru, Umesh Jalihal Medical Science
C. L. Tumbade, Dr. G. R. Dhokane Medical Science
Ali D. Abbas, Juma J. Abdul Redha, Ayad M. Mousa Medical Science
Dr Mahesh K P, Dr Sunitha S, Dr Karthikeya Patil Medical Science
Gupta Rajat, Kaul Kk, Dewan Deepika Medical Science
Delian Delev, Ilia Kostadinov Medical Science
Elmas Sahin Medical Science
Dr. Suraj Singh, Dr. Priya Gupta, Dr. A. L. Bairwa Medical Science
D. Ozgur Kuplay, Serpil Aydogmus, Huseyin Aydogmus, Nihan Kiziltug, Servet Gencdal, Emre Ekmekci, Sefa Kelekci Medical Science
TABLE OF CONTENT
Anjna Nema Home Science
Bertha A. Arce Castro, Jorge Ramirez Juarez, Rosa M Sanchezhedez Zoology
Mrs. M. Revathi, Dr. P. Raja Commerce
S. Senguttuvan Management
Dr. S. Praveen Kumar Tourism
Latha. K, Dr. Roji George Management
Bhupinder Sharma, Dr. Nand Kishor Choudhary Education
Dr. Avadhut M. Atre Arts
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT