Volume : V, Issue : IV, April - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr M. Radha, Dr V. Srinivasa Murthy, Dr Kgeethamala Medical Science
Dr Neeraj Sharma Medical Science
Dr. Tushar Jyoti Kumar Kar, Dr. Bidyut Prava Das, Dr. Asaranti Kar, Dr. Lipsa Mishra, Dr. Priyadarshini Biswal, Dr. Shelly Poddar, Dr. Manmohan Biswal Medical Science
Dr. Dinesh Kumar, Mr. Ajai Kumar Goel Medical Science
Dr. Kamlesh Kumar Sharma Medical Science
Mesfin Arega, Prof. Dr . P. Surender Reddy, Yeshimebet Ali Medical Science
Dr. Meera M, Dr. Taruni S, Dr. Kola Sujatha, Dr. Kavitha Latha Ml Medical Science
Dr Amar D N Medical Science
Fatih Baygutalp, Nurcan Kilic Baygutalp, Buminhan Seferoglu, Nurinnisa Ozturk, Ebubekir Bakan, Meltem Alkan Melikoglu, Mahir Ugur, Elif Umay Altas Medical Science
Krishnamoorthy K, Sangamithra G, Heber Anandan, Senthil Arasu P Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Prof. Arvindsinh J. Thakor Sanskrit
Bebeley Samuel Joseph Sport Science
Dr. Beena S. Khemchandani Education
Dr. Bikram Kumar Das Law
Dr. Girdhar Lal Sharma Education
Dr. Adeel Maqbool, Dr. Rizwana Atiq Management
Dr. Sanjay Kumar Jha Education
R. Bora Bordoloi, R. Bordoloi, J. Saikia, H. Konwar, G. D. Baruah Physics
Dr. Saroj Choudhary, Purneshwari Varshney ENGINEERING
R. B. Nagendraswamy, Dr. Subash. S. Sannashiddannanvar Geography