Volume : V, Issue : IV, April - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr M. Radha, Dr V. Srinivasa Murthy, Dr Kgeethamala Medical Science
Dr Neeraj Sharma Medical Science
Dr. Tushar Jyoti Kumar Kar, Dr. Bidyut Prava Das, Dr. Asaranti Kar, Dr. Lipsa Mishra, Dr. Priyadarshini Biswal, Dr. Shelly Poddar, Dr. Manmohan Biswal Medical Science
Dr. Dinesh Kumar, Mr. Ajai Kumar Goel Medical Science
Dr. Meera M, Dr. Taruni S, Dr. Kola Sujatha, Dr. Kavitha Latha Ml Medical Science
Fatih Baygutalp, Nurcan Kilic Baygutalp, Buminhan Seferoglu, Nurinnisa Ozturk, Ebubekir Bakan, Meltem Alkan Melikoglu, Mahir Ugur, Elif Umay Altas Medical Science
Krishnamoorthy K, Sangamithra G, Heber Anandan, Senthil Arasu P Medical Science
Krishnamoorthy K, Mathan E, Heber Anandan, Rahman Shahul Hameed O. M Medical Science
Imad M. Al Acirc Euro Ldquo Meeni Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Dr. R. Venkatapathy, Madhumathi M Management
V. Gowtham Raaj, Dr. Rupa Gunaseelan Management
Dr. R. Venkatapathy, Madhumathi M Management
Mohammadvasimranavadiya, Dr. Sunilshah Management
Moiz Mohammed, Dr Rajeesh Viswanathan Management
R. Subramanian, Dr. A. M. Suresh Management
Dr. Sani Alkhasawneh Education
V. Gowtham Raaj, Dr. Rupa Gunaseelan Management