Volume : V, Issue : IV, April - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sonal M. Chitroda, Menka H. Shah Medical Science
Susmita Senapati, Shashi Shankar Behera, Prafulla Kumar Chinara Medical Science
S. N. Dhandhukia, K. B. Patel Medical Science
Dhara M. Jadav Medical Science
Dr. Rocket Chandra Brahma, Dr. Gunabhi Ram Das, Dr. Ratnesh Kumar, Dr. Sandeep Mudi Medical Science
Dr. Sukhjeet Bawa, Dr. S P Gupta, Dr. Abhishek Chaudhary Medical Science
Dr. Sumit Kuthe, Dr. Ritesh Padmaraj Kundap, Dr Air Cmde Kevin Fernandez Medical Science
Ankit Sharma, Himangi Sharma, Amit Malviya, Binti Simhal Medical Science
Dr. Sawsan Ahmed Omer, Prof. Osman Khalfalla Saeed, Dr. Mogahid Abdelrhman Yousif, Dr. Adelhameed Hassan Elmubarak, Dr. Mouda Abdelhamid Hassan Medical Science
Imad M. Al Acirc Euro Ldquo Meeni Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Dipti H. Mehta Arts
Dr. Mehul P. Desai, Ms. Nikita Kahar Commerce
Mr. Hitesh K . Prajapati Commerce
Sangeeta Bagaria Education
Dr. B. Chidambara Rajan, Dr. M. Senthil Kumar Engineering
Davinder Kaur Sohi, Dr. Bharti Wadhwa, Dr. Anubha Vashisht Management
Shaik Ayub Ali, S. Durga Rao Management
Ridhi J. Shah, Dr. Pranav Saraswat Management
T. Thileepan, J. Niveditha Management
Prof. Arvindsinh J. Thakor Sanskrit